Website được lập ra với mục đích giáo dục, và chỉ để phục vụ cho việc học tập nghiên cứu. Nội dung tiếng anh trong website này giúp người dùng tra cứu và học tập tiếng anh tốt hơn,các vấn đề xã hội, chính trị sẽ bị hạn chế tối đa

Chủ đề:Nội dung chọn lọc

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Jump to: menu, search
giữa|60px|link=http://wiki.edu.vn/wiki/index.php?title=Ch%E1%BB%A7_%C4%91%E1%BB%81:N%E1%BB%99i_dung_ch%E1%BB%8Dn_l%E1%BB%8Dc&action=purge|Làm sạch trang này
Nội dung chọn lọc
Bài viết Hình ảnh Danh sách Chủ điểm Chủ đề Bạn có biết


Nội dung chọn lọc trên Wikipedia

right|40px|Ngôi sao nội dung chọn lọc Nội dung chọn lọc đại diện cho phần tốt nhất mà Wikipedia mang lại. Đây là những bài viết, hình ảnh và nhiều sự đóng góp khác thể hiện kết quả tốt đẹp của những nỗ lực hợp tác nhằm phát triển Wikipedia. Tất cả những nội dung chọn lọc đều trải qua quá trình xem xét, trừ các hình ảnh chọn lọc đã được chọn trên Wikimedia Commons, để chắc chắn rằng chúng đạt được những tiêu chuẩn cao nhất và có thể trở thành những ví dụ điển hình về mục đích cuối cùng của chúng ta. Một ngôi sao màu vàng (14px|Ngôi sao nội dung chọn lọc) ở góc bên phải, đầu trang cho biết rằng nội dung này đã được chọn lọc.

Nội dung chọn lọc:

Nội dung chọn lọc mới edit

Bài viết Danh sách
Chủ điểm Chủ đề

Công việc chọn lọc

Template:/Thông tin
Làm mới trang


Nội dung chọn lọc Thể loại:Cổng tri thức Wikipedia

DMCA.com Protection Status