Provinciale Intercommunale Drinkwatermaatschappij der Provincie Antwerpen

De Provinciale Intercommunale Drinkwatermaatschappij der Provincie Antwerpen (afgekort tot PIDPA of Pidpa) is een producent en distributeur van drinkwater in de provincie Antwerpen. Het bedrijf werd in 1913 opgericht als een samenwerkingsverband tussen het provinciebestuur en een aantal gemeenten.

PIDPA kwam kort voor de Eerste Wereldoorlog voort uit de bezorgdheid van graaf Ferdinand de Baillet-Latour, toenmalig gouverneur van de provincie Antwerpen. Tot dan moesten de meeste mensen uit de provincie, met uitzondering van die in Antwerpen en Turnhout, zich nog behelpen met water uit putten en beken. Behalve het ongemak was er ook een gevaar voor de volksgezondheid. Bij eerdere epidemieën van tyfus en cholera, onder meer in Londen en Antwerpen, was al duidelijk geworden dat een goede hygiëne en dus drinkwater van goede kwaliteit, dit soort ziektes kon tegengaan. Daarom werd de Provinciale Commissie voor de Wateren opgericht. Deze commissie startte een onderzoek dat moest nagaan hoe een waterleidingennet kon worden aangelegd.

Van de oprichting tot de oorlog[bewerken | brontekst bewerken]

Op 14 juli 1913 ontstond uit deze commissie de ‘Provinciale en Intercommunale Drinkwatermaatschappij der Provincie Antwerpen’, kortweg PIDPA. Vijfendertig gemeenten ondertekenden met het provinciebestuur de stichtingsakte.

Na een grondige hydrogeologische studie van de ondergrond van de provincie Antwerpen, bleek dat deze in de noordoostelijke helft voldoende grondwater bevatte om aan de drinkwaterbehoeften te voldoen. Er werd besloten verschillende winningen te bouwen, verspreid over dit gebied. In 1935 werd het eerste PIDPA-net aangelegd in Boom. In dezelfde periode werd een overeenkomst met de Antwerpse Waterwerken afgesloten voor de levering van water.

De eerste volledige PIDPA-distributie startte in 1938 in Herentals. Daarna werden nog vier nieuwe netten aangelegd in Hemiksem, Brasschaat, Kapellen en Rumst. Tijdens de oorlog werd een nieuw net in gebruik genomen te Duffel.

Na de bevrijding[bewerken | brontekst bewerken]

Na de bevrijding traden steeds meer gemeenten toe tot PIDPA. In de jaren vijftig werd er een recordaantal nieuwe netten aangelegd. Tussen 1950 en 1960 vervijfvoudigde het aantal abonnees tot 70.000.

In 1955 richtte de PIDPA vier gewestkantoren op in Boom, Brasschaat, Geel en Lier. Er werd een eigen gebouw ingericht als hoofdkantoor in het Rivierenhof te Deurne. In 1964 werd er een groter hoofdkantoor gebouwd aan de Desguinlei te Antwerpen.

De uitbreiding van de jaren zeventig en later[bewerken | brontekst bewerken]

In de jaren zeventig kende PIDPA een sterke uitbreiding. In 1976 bouwde de intercommunale 14 gemeentelijke netten uit. In 1980 sloot de stad Mechelen, die sinds de jaren dertig een eigen net had uitgebouwd, opnieuw aan.

Samen met de uitbreiding van het aantal abonnees en het leidingennet, werden er extra plaatselijke kantoren geopend in Turnhout en Mechelen. Er kwam ook een exploitatiecentrum in Grobbendonk bij.

In 1982 overschreed het aantal klanten de kaap van 300.000. Op 1 juli 1995 werd het waterleidingnet van de stad Turnhout overgenomen én werd de 400.000e klant gevierd. Eind 2013 telt PIDPA meer dan 500.000 klanten.

Beheer rioleringsinfrastructuur[bewerken | brontekst bewerken]

Sinds 2005 is Pidpa actief in het beheer van regen- en afvalwaterinfrastructuur. In 2014 maken 34 steden en gemeenten uit de provincie Antwerpen gebruik van deze diensten.

Sensibilisering[bewerken | brontekst bewerken]

Elk waterbedrijf probeert haar klanten te sensibiliseren rond een rationeel watergebruik. Hiervoor opende Pidpa in 2003 Hidrodoe, een interactief waterDOEcentrum in Herentals.

voorzitters[bewerken | brontekst bewerken]

PIDPA gebruikt grondwater als bron voor het drinkwater, waarmee het meer dan 1 miljoen inwoners in de provincie Antwerpen voorziet. Het distributienet bestaat uit 62 watertorens,[1] 27 opjaagstations en meer dan 12.000 km leidingnet.

PIDPA behoort tot de top drie van Vlaamse drinkwaterbedrijven. Andere grote spelers zijn de TMVW (Tussengemeentelijke Maatschappij der Vlaanderen voor Watervoorziening), actief in Oost- en West-Vlaanderen; en De Watergroep, actief in Limburg, Vlaams-Brabant, Oost- en West-Vlaanderen. In de provincie Antwerpen is naast de PIDPA ook nog Waterlink (Antwerpse Waterwerken) actief, die vooral de stad Antwerpen, de haven en enkele omliggende gemeenten van drinkwater voorziet.

Sommige waterwinningen in natuurgebieden zijn volgens natuurverenigingen ondoordacht: zo voert de actiegroep VALK sedert 2011 een juridische strijd tegen de watervergunningen aan Pidpa in het natuurgebied Scheps.[2]