Atractus – Wikipedia

Atractus is een geslacht van slangen uit de familie toornslangachtigen (Colubridae) en de onderfamilie Dipsadinae.[1]

De wetenschappelijke naam van de groep werd voor het eerst voorgesteld door Johann Georg Wagler in 1828. De slangen werden eerder aan andere geslachten toegekend, zoals Brachyorrhos, Calamaria en het niet langer tot de slangen gerekende Rhabdosoma (nu een geslacht van vlokreeften).[1]

Er zijn 143 verschillende soorten, inclusief vijf soorten die voor het eerst zijn beschreven in 2019. Dergelijke recent beschreven soorten worden in de literatuur niet altijd vermeld.

Soorten[bewerken | brontekst bewerken]

Vanwege het enorme aantal zijn de soorten hieronder in een uitklapbare tabel weergegeven, met de auteur en het verspreidingsgebied.

De soorten blijven klein tot middelgroot en kennen een enorme variatie in kleuren en patronen. Op de rug zijn meestal 15 tot 17 rijen schubben in de lengte aanwezig.[2] Veel soorten hebben een afstekend patroon van gekleurde ringen, die zwart, rood of wit kunnen zijn. Ook melanische vormen, die geheel zwart zijn, komen voor. Andere soorten hebben bruine kleuren die ze doen wegvallen tegen de ondergrond. Met name deze laatste soorten zijn lastig van elkaar te onderscheiden.[3]

De soorten zijn bodembewonend en leven in de strooisellaag. Veel soorten graven holen in de grond, op het menu staan vooral regenwormen.[3]

Alle soorten komen voor in delen van Midden- en Zuid-Amerika en leven in de landen Colombia, Suriname, Frans-Guyana, Peru, Brazilië, Ecuador, Venezuela, Bolivia, Guyana, Panama, Argentinië, Uruguay, en Trinidad en Tobago.

De habitat bestaat uit tropische en subtropische bossen, zowel in bergstreken als in laaglanden. Ook in door de mens aangepaste streken zoals plantages, landelijke tuinen en aangetaste bossen kunnen de dieren worden aangetroffen.[4]

Door de internationale natuurbeschermingsorganisatie IUCN is aan 121 soorten een beschermingsstatus toegewezen. Vijfenvijftig soorten worden beschouwd als ‘veilig’ (Least Concern of LC), 49 als ‘onzeker’ (Data Deficient of DD), zes soorten als ‘kwetsbaar’ (Vulnerable of VU) en vier soorten als ‘gevoelig’ (Near Threatened of NT). Vijf soorten worden beschouwd als ‘bedreigd’ (Endangered of EN) en de soorten Atractus multidentatus en Atractus hoogmoedi tenslotte staan te boek als ‘ernstig bedreigd’ (Critically Endangered of CR)..[4]