Lobulus paracentros – Wikipedia

De lobulus paracentros[5] is een kwabje aan het mediale deel van de grote hersenen.[6] De lobulus paracentros wordt in sommige werken opgedeeld in een voorste winding, de gyrus paracentros anterior, als onderdeel van de frontale kwab[1] en een achterste winding, de gyrus paracentros posterior, als onderdeel van de pariëtale kwab.[1]

De achtergrens van lobulus paracentros wordt gevormd door de ramus marginalis sulci cinguli.[6] en de ondergrens door de sulcus cinguli.[6]

In de hersenkaart van Brodmann[7] bedekt het achterste deel van area frontalis agranularis (area 6), het voorste deel van de lobulus paracentros. Aansluitend ligt de area gigantopyramidalis (area 4).[7]

Paracentros in de naam lobulus paracentros duidt aan dat dit kwabje naast (Grieks: παρά pará, naast[8]) de gyri prae- en postcentralis ligt.[9] De gyri prae- en postcentralis liggen op hun beurt respectievelijk voor en achter de sulcus centralis.

Het Latijnse woord centrum is een leenwoord uit het Grieks (κέντρον kéntron).[10] Gegeven het feit dat in het klassieke Latijn bij de Romeins schrijver en wetenschapper Plinius de Oudere dit Griekse leenwoord een Latijnse uitgang kreeg,[9] namelijk -alis in centralis, werd het woord gedeeltelijk als niet-vreemd beschouwd. Echter, samengestelde woorden bestaande uit κέντρον met een ander Grieks deel, behouden wel hun Griekse uiterlijk in het klassieke Latijn, zoals eccentros (Grieks: ἔκκεντρος).[10] Overeenkomstig is het bijvoeglijk naamwoord paracentros gevormd. De veelvoorkomende vorm (lobulus) paracentralis[1][11] is niet overeenkomstig de regels van het klassieke Latijn (en Oudgrieks) gevormd.[9]