‘t Schippershof – Wikipedia

‘t Schippershof is een museum in de Belgische stad Menen.

Het gebouw ligt in het stadscentrum en dateert uit de 17e eeuw. Oorspronkelijk lag het aan de oude Leiebrug, vlak bij de oude vestingen. De Leie stroomt nu ongeveer 300 meter verder. Het is een van de laatste getuigen van het ontstaan van de stad. Het Schippershof was begin de 20e eeuw een druk bezochte afspanning op het kruispunt van de Leie en de baan Brugge-Rijsel.

Architecturaal zijn de beschilderde voorgevel en het glas- en raamwerk waardevol. De zijkant van het huis stond toen in de Leie. In die zijkant steekt nog steeds een oude kanonskogel. Een paar schietgaten verwijzen duidelijk naar de strategische inplanting van het gebouw.

Het Schippershof vormde in het begin van de 20e eeuw het thuis van de beeldhouwer Georges Dobbels, die er de eerste 20 jaar van zijn leven verbleef. Het huis was toen een herberg waar men kon eten en slapen en die vierentwintig uur per dag open bleef. Veel aangemeerde schippers vertoefden er. Het was een van de eerste woningen met een telefoon in Menen. Tijdens de Eerste Wereldoorlog veranderde het Schippershof snel in een minikazerne. Het paardenvolk van het leger vond er stalling en logies om te overnachten. De soldaten kwamen er rusten doordat het front zich op amper 11 km bevond. Na de oorlog maakte de familie Dobbels de woning terug leefbaar en herbegonnen hun zaak.

Op 28 februari 1986 besloot het Stadsbestuur van Menen om het pand aan te kopen om er een museum in op te richten. Het was de bedoeling om Menens kunstbezit te exposeren en te bewaren. Dit was zowel in een clausule van het testament van Georges Dobbels (1910-1988) als van Yvonne Serruys (1873-1953) opgenomen. Op 16 januari 1987 werd de aankoopakte verleden. Ook de toeristische dienst van Menen vestigde zich in het pand. Het gebouw werd in 1991 beschermd als monument[1].

Het Schippershof biedt onderdak aan het stadsmuseum van Menen. Het museum stelt kunstwerken van plaatselijke kunstenaars of kunstenaars uit de omgeving tentoon. Er lopen ook tijdelijke tentoonstellingen. Het museum bezit onder meer beeldhouwwerken, schilderijen, literaire kunst en fotografische werken. Op de overkoepelde binnenkoer wordt aandacht besteed aan twee Menense dichters, Jozef Deleu en Willy Spillebeen. Er is ook een kleine vitrine waar enkele archeologische vondsten worden getoond die in ‘t Schippershof zelf werden gevonden.

Op de eerste verdieping bevindt zich een beeldhouwatelier, waar op eenvoudige wijze wordt getoond hoe een beeldhouwer werkt. ‘t Schippershof staat ook in het teken van 100 jaar beeldhouwen in Menen. Men vindt er werken van Yvonne Serruys, George Dobbels, Alfred Wallecan en Johan Tahon. Verder is er aandacht voor de geschiedenis van de stad Menen.

Yvonne Serruys[bewerken | brontekst bewerken]

Yvonne Serruys (1873-1953) is een schilderes die in Menen werd geboren en haar roeping vond in de beeldhouwkunst. Haar leven staat omschreven in een boek dat in samenwerking en met medewerking van de Menense bevolking, werd geschreven. In de stad staat ook een monument van haar. Monumentale werken door een vrouw vervaardigd waren toen uniek. Haar werk wordt als klassiek bestempeld. Al verzette ze zich tegen het classicisme, de vorm in haar beelden bleef klassiek.

Georges Dobbels[bewerken | brontekst bewerken]

Georges Dobbels (1910-1988) werd geboren in ‘t Schippershof. Hij maakte naam in Brussel en beeldhouwde onder andere het sculptuurwerk op de zijgevel van de Koninklijke Bibliotheek te Brussel. Zijn eerste werken behoorden tot het classicisme om daarna over te gaan naar geabstraheerd en figuratieve vormen. Meer aan het einde van zijn leven leverde hij ook monumentale werken af.

Alfred Wallecan[bewerken | brontekst bewerken]

Alfred Wallecan (1894-1960) werd in Menen geboren. Hij studeerde in Brussel en Roubaix en trok daarna naar Parijs. Daar verbleef hij bij Yvonne Serruys. Hij gaf les in het secundair onderwijs vanaf 1921. Tussen 1956 en 1959 was hij de directeur van de Menense Tekenschool. Hij stond bekend als “Leieschilder”. Ook zijn duinenzichten nabij zijn buitenverblijf in Sint-Idesbald zijn noemenswaardig.

Johan Tahon[bewerken | brontekst bewerken]

Johan Tahon (1965-?) werd in Menen geboren. In 1989 studeerde hij af aan de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten te Gent. Zijn werk wordt aanzien als moderne kunst. De creatie van een droomwereld is het thema waar hij rond werkt.

Stadsgeschiedenis[bewerken | brontekst bewerken]

De laatste ruimte van het museum geeft een beeld van de geschiedenis van de grensstad Menen. Begin 2008 werd ze totaal vernieuwd. De belangrijkste militaire periodes uit de geschiedenis van de stad komen er aan bod. Militaire bewijzen in Menen werden op zwart-witfoto’s vastgelegd door de Menense fotograaf Michiel Hendryckx. Er worden onder meer het oud kerkhof, het militair hospitaal, de Duitse begraafplaats van WO I en de oude vestingmuren getoond.

Een tijdslijn van Menen begint in 1579 met de belegering door de Schotten. Menen verstevigde haar muren voor het beleg. Daarna kwamen de Spanjaarden en de Fransen nog een paar keer terug tijdens de 16e en de 17e eeuw. In de 18e eeuw stonden er hoofdzakelijk Oostenrijkers, Fransen en Hollanders voor de stadspoorten. In die eeuw maakte Menen ook deel uit van de versterkingen van de Franse generaal Vauban. Samen met andere steden vormde Menen een versterkte grens van het Franse Rijk. In 1815 werd Menen door de Hollanders veroverd en aan het Hollandse Rijk toegevoegd. Pas in 1830 werd Menen een deel van België. De Leie vormde lang de grens met Frankrijk. De rivier speelde een belangrijke rol in de plaatselijke economie. Naast het vlas waren er ook blekerijen, brouwerijen en rubberfabrieken. In de 19e eeuw was een grote grensarbeid met een bloeiende smokkel in beide richtingen als gevolg.
In de Eerste Wereldoorlog werd Menen vier jaar bezet en de stad was een uitvalsbasis voor Duitse troepen. Ze bouwden vliegvelden, hielden grote parades en vingen gewonde soldaten op. Veel Menenaars ontvluchtten de stad.

Originele documenten, kaarten, archeologische voorwerpen en postkaarten worden tentoongesteld. Sommige zijn op een interactieve manier te bekijken. Op één filmpje vergast de acteur Peter Bulcaen de bezoeker. Hij vertelt de geschiedenis van Menen op de plaatselijke toeristische trekpleisters.