Lijst van ICT-standaarden in de zorg

Lijst van ICT-standaarden in de zorg

Hieronder staat een niet-volledige lijst van standaarden die in de zorg voor ICT-toepassingen van belang zijn:

 • GMDN – Global Medical Device Nomenclature, systeem van generieke beschrijvingen van medische hulpmiddelen
 • LOINC – Logical Observation Identifiers Names and Codes, database met standaarden voor medische laboratorium observaties
 • SNOMED CT – Systematized Nomenclature of Medicine Clinical Terms, internationale medische terminologie voor het verbeteren van patiëntenzorg
 • ATC – Anatomisch Therapeutisch Chemisch Classificatie met gedefinieerde dagdoses (ATC/DDD-systeem), deelt geneesmiddelen in
 • DBC – diagnosebehandelingcombinatie
 • DSM – Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, Amerikaans handboek voor diagnose en statistiek van psychische aandoeningen
 • G-Standaard – elektronische database waarin alle geneesmiddelen, hulpmiddelen en gezondheidsproducten zijn opgenomen
 • ICD-9 – International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems is een internationaal gehanteerde lijst van ziekten
 • ICD-10 – International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems is een internationaal gehanteerde lijst van ziekten
 • ICF – International Classification of Functioning, Disability and Health, classificatie voor het menselijk functioneren
 • ICNP – International Classification for Nursing Practice, classificatie / terminologie / ontologie voor de verpleegkundige zorg in alle sectoren van International Council of Nurses.
 • ICPC – International Classification of Primary Care, classificatie methode voor de eerste lijn
 • Mikzo – Classification for nursing in elderly care, classificatie voor verpleegkunde in de thuiszorg en verpleeghuiszorg
 • NANDA – North American Nursing Diagnosis Association, organisatie voor classificatie van verpleegkundige diagnosen
 • NHG-standaard – protocollen voor Nederlandse huisartsen van Nederlands Huisartsen Genootschap
 • NIC – Nursing Interventions Classification, classificatie van verpleegkundige interventies
 • NOC – Nursing Outcomes Classification, classificatie van zorgresultaten
 • OMAHA System – biedt een structuur om bij een cliënt problemen, onderzoeken, interventies en resultaten te documenteren
 • ISO 3166-1 – legt alle landen van de wereld vast met unieke tweeletterige landcodes
 • AGB-code – Algemeen GegevensBeheer zorgverleners, een register waarin Nederlandse zorgverleners zijn voorzien van een unieke codering
 • BIG-register – Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg, een Nederlandse databank, waarin een aantal officieel erkende gezondheidswerkers is geregistreerd.
 • BSN – burgerservicenummer, een uniek persoonsgebonden nummer
 • UZI – Unieke Zorgverlener Identificatienummer, nummer om bij het zorgproces betrokken persoon te identificeren, gekoppeld aan het gebruik van de UZI-pas
 • UZOVI – Unieke ZorgVerzekeraarsIdentificatie, register voor unieke identificatie van zorgverzekeraars
 • DICOM – Digital Imaging and Communications in Medicine, een standaard voor medische beeldinformatie
 • EDIFACT – Electronic Data Interchange for Administration, Commerce and Transport, internationale standaard voor elektronisch gegevensuitwisseling
 • GS1 – Global Standards One worden ingezet in de logistieke keten
 • HL7 – Health Level 7, standaard voor elektronische uitwisseling van medische, financiële en administratieve gegevens tussen zorginformatiesystemen
 • HPRIM – Harmonie et PRomotion de l’Informatique Médicale, standaard voor het uitwisselen van medische en biologische gegevens
 • IHE – Integrating the Healthcare Enterprise, integratieprofielen voor gebruik van gevestigde standaarden om specifieke klinische behoeften in te vullen
 • Kmehr – Kind messages for electronic healthcare record, Belgische ‘medische gegevens’-standaard voor uitwisseling van gestructureerde klinische informatie
 • Sumehr – Summarized Electronic Health Record is een Kmehr-bericht, gebruikt voor de uitwisseling van medische informatie
 • CIMI – Detailed Clinical Model, internationale harmonisatie van zorginhoudelijke gegevens specificatie.[1]
 • DCM – Detailed Clinical Model, specificatie van zorginhoudelijke gegevens
 • EN 13606 – Electronic Health Record Communication, informatie-architectuur voor alle elektronische medische data communicatie per patiënt
 • LBZ – Landelijke Basisregistratie Ziekenhuiszorg
 • openEHR – technische specificatie voor een manier van opslaan, terugvinden en uitwisselen van medische gegevens
 • PWD – digitale informatie-uitwisseling tussen verloskundigen, gynaecologen, kinderartsen, verpleegkundigen en onderzoekers
 • XDS – Cross Enterprise Document Sharing, een internationaal geaccepteerde architectuur voor het uitwisselen van medische informatie.
 • AORTA – de naam van de Nederlandse zorginfrastructuur waarover elektronische uitwisseling van patiëntengegevens gaat.
 • OZIS – Open Zorg Informatie Systeem, Nederlands samenwerkingsverband van leveranciers van informatiesystemen in de zorg.
 • LSP – Landelijk Schakelpunt, Het Landelijk Schakelpunt (LSP) is een beveiligd netwerk waarop medische gegevens tussen zorgverleners snel uitgewisseld worden.