Lijst van planetoïden 54401-54500 – Wikipedia

Dit is een lijst van planetoïden 54401-54500. Voor de volledige lijst zie de lijst van planetoïden.

Naam Voorlopige naamgeving Datum ontdekking Ontdekker
(54401) – 2000 LM 1 juni 2000 LINEAR
(54402) – 2000 LA2 4 juni 2000 J. Broughton
(54403) – 2000 LD2 4 juni 2000 J. Broughton
(54404) – 2000 LO3 4 juni 2000 LINEAR
(54405) – 2000 LL4 4 juni 2000 LINEAR
(54406) – 2000 LR4 5 juni 2000 LINEAR
(54407) – 2000 LU6 1 juni 2000 Spacewatch
(54408) – 2000 LZ6 1 juni 2000 Spacewatch
(54409) – 2000 LD8 6 juni 2000 LINEAR
(54410) – 2000 LG9 5 juni 2000 LINEAR
(54411) Bobestelle 2000 LH0 3 juni 2000 P. B. Stetson, D. D. Balam
(54412) – 2000 LU10 4 juni 2000 LINEAR
(54413) – 2000 LL11 4 juni 2000 LINEAR
(54414) – 2000 LA13 5 juni 2000 LINEAR
(54415) – 2000 LR13 6 juni 2000 LINEAR
(54416) – 2000 LR14 7 juni 2000 LINEAR
(54417) – 2000 LH17 5 juni 2000 LINEAR
(54418) – 2000 LO17 7 juni 2000 LINEAR
(54419) – 2000 LA20 8 juni 2000 LINEAR
(54420) – 2000 LT20 8 juni 2000 LINEAR
(54421) – 2000 LG23 1 juni 2000 LONEOS
(54422) – 2000 LK23 3 juni 2000 LONEOS
(54423) – 2000 LO24 1 juni 2000 LINEAR
(54424) – 2000 LP24 1 juni 2000 LINEAR
(54425) – 2000 LX24 1 juni 2000 LINEAR
(54426) – 2000 LR25 7 juni 2000 LINEAR
(54427) – 2000 LG27 6 juni 2000 LONEOS
(54428) – 2000 LN27 6 juni 2000 LONEOS
(54429) – 2000 LN28 9 juni 2000 LONEOS
(54430) – 2000 LZ29 7 juni 2000 LINEAR
(54431) – 2000 LA31 6 juni 2000 LONEOS
(54432) – 2000 LG31 6 juni 2000 LONEOS
(54433) – 2000 LH32 5 juni 2000 LONEOS
(54434) – 2000 LU33 4 juni 2000 NEAT
(54435) – 2000 LM35 1 juni 2000 LONEOS
(54436) – 2000 LK36 1 juni 2000 NEAT
(54437) – 2000 MW 24 juni 2000 J. Broughton
(54438) – 2000 MB2 25 juni 2000 Farpoint
(54439) Topeka 2000 MG3 29 juni 2000 G. Hug
(54440) – 2000 MP3 24 juni 2000 LINEAR
(54441) – 2000 MP5 26 juni 2000 LINEAR
(54442) – 2000 MS5 25 juni 2000 LINEAR
(54443) – 2000 MT5 25 juni 2000 LINEAR
(54444) – 2000 MU5 25 juni 2000 LINEAR
(54445) – 2000 MW5 25 juni 2000 LINEAR
(54446) – 2000 MY5 23 juni 2000 Spacewatch
(54447) – 2000 NX1 5 juli 2000 J. Broughton
(54448) – 2000 NZ2 6 juli 2000 LINEAR
(54449) – 2000 NY7 5 juli 2000 Spacewatch
(54450) – 2000 NT10 6 juli 2000 LONEOS
(54451) – 2000 NV10 6 juli 2000 LONEOS
(54452) – 2000 NX13 5 juli 2000 LONEOS
(54453) – 2000 NL15 5 juli 2000 LONEOS
(54454) – 2000 NA16 5 juli 2000 LONEOS
(54455) – 2000 NW16 5 juli 2000 LONEOS
(54456) – 2000 NJ17 5 juli 2000 LONEOS
(54457) – 2000 NC24 5 juli 2000 Spacewatch
(54458) – 2000 NM24 4 juli 2000 LONEOS
(54459) – 2000 NX24 4 juli 2000 LONEOS
(54460) – 2000 NU28 2 juli 2000 Spacewatch
(54461) – 2000 NA29 2 juli 2000 Spacewatch
(54462) – 2000 NC29 4 juli 2000 LONEOS
(54463) – 2000 OS1 27 juli 2000 J. Broughton
(54464) – 2000 OX1 23 juli 2000 LINEAR
(54465) – 2000 OE4 24 juli 2000 LINEAR
(54466) – 2000 OO4 24 juli 2000 LINEAR
(54467) – 2000 OE6 24 juli 2000 LINEAR
(54468) – 2000 OA7 29 juli 2000 Črni Vrh
(54469) – 2000 OM8 30 juli 2000 Črni Vrh
(54470) – 2000 OE10 23 juli 2000 LINEAR
(54471) – 2000 OC11 23 juli 2000 LINEAR
(54472) – 2000 OL11 23 juli 2000 LINEAR
(54473) – 2000 OK13 23 juli 2000 LINEAR
(54474) – 2000 OV13 23 juli 2000 LINEAR
(54475) – 2000 OC16 23 juli 2000 LINEAR
(54476) – 2000 OK16 23 juli 2000 LINEAR
(54477) – 2000 OM17 23 juli 2000 LINEAR
(54478) – 2000 OG23 23 juli 2000 LINEAR
(54479) – 2000 OX23 23 juli 2000 LINEAR
(54480) – 2000 OB24 23 juli 2000 LINEAR
(54481) – 2000 OB25 23 juli 2000 LINEAR
(54482) – 2000 OE25 23 juli 2000 LINEAR
(54483) – 2000 OF26 23 juli 2000 LINEAR
(54484) – 2000 OJ26 23 juli 2000 LINEAR
(54485) – 2000 OR27 23 juli 2000 LINEAR
(54486) – 2000 OO29 30 juli 2000 LINEAR
(54487) – 2000 OD30 30 juli 2000 LINEAR
(54488) – 2000 OG32 30 juli 2000 LINEAR
(54489) – 2000 OZ32 30 juli 2000 LINEAR
(54490) – 2000 ON34 30 juli 2000 LINEAR
(54491) – 2000 OD35 30 juli 2000 LINEAR
(54492) – 2000 OB36 23 juli 2000 LINEAR
(54493) – 2000 OP37 30 juli 2000 LINEAR
(54494) – 2000 OB38 30 juli 2000 LINEAR
(54495) – 2000 OL38 30 juli 2000 LINEAR
(54496) – 2000 OT40 30 juli 2000 LINEAR
(54497) – 2000 OF41 30 juli 2000 LINEAR
(54498) – 2000 OK41 30 juli 2000 LINEAR
(54499) – 2000 OS41 30 juli 2000 LINEAR
(54500) – 2000 OR44 30 juli 2000 LINEAR