Cornelius Hasselblatt – Wikipedia

Cornelius Hasselblatt

Cornelius Hasselblatt met zijn werken

Persoonlijke gegevens
Geboortedatum 17 augustus 1960
Geboorteplaats Hildesheim (Duitsland)
Wetenschappelijk werk
Vakgebied Finoegristiek
Onderzoek o.a. Estische taal, literatuur, cultuurgeschiedenis en geschiedenis, algemene vergelijkende finoegristiek, wetenschapsgeschiedenis

Cornelius Hasselblatt (Hildesheim, 17 augustus 1960) is een Nederlandse finoegrist en literair vertaler van Duitse afkomst. Hij was van 1998 t/m 2014 hoogleraar Finoegristiek aan de Rijksuniversiteit Groningen.

Hasselblatt werd op 17 augustus 1960 geboren in Hildesheim, Duitsland. Van augustus 1967 tot juni 1980 bezocht hij respectievelijk de basisschool en het gymnasium te Hannover. Vanaf oktober 1980 studeerde hij Finoegristiek, geschiedenis en literatuurwetenschap aan de Universiteit Hamburg. Een stipendium maakte het mogelijk om van 1982 tot 1983 Finse taal- en letterkunde en Finoegristiek aan de Universiteit van Helsinki te studeren. In februari en maart 1985 bestudeerde Hasselblatt de Estische taal en literatuur in Tallinn, Estland. Dit verblijf was mogelijk dankzij een stipendium van de Estische schrijversbond. In juli 1986 studeerde hij af aan de Universiteit Hamburg in de vakken Finoegristiek en geschiedenis en ontving hij de Magister Artium graad.

Aan het Finoegrisch instituut van de Universiteit Hamburg deed hij van oktober 1986 tot september 1989 promotieonderzoek. In juni 1990 promoveerde hij tot doctor philosophiae aan de Universiteit Hamburg. Na zijn promotie was hij van september 1990 tot februari 1991 werkzaam als onderzoeker aan de universiteitsbibliotheek van Helsinki. Helsinki werd ingeruild voor Hamburg en vanaf maart 1991 werkte hij daar als freelance literair vertaler. Ook gaf hij onderwijs aan de Universiteit Hamburg op het gebied van de Finse en Estische taalkunde. Van oktober 1992 tot oktober 1995 was hij aan een onderzoeksinstituut in Göttingen verbonden als onderzoeker Estische cultuur en geschiedenis. Ook gaf hij toen nog steeds onderwijs aan de Universiteit Hamburg. In datzelfde jaar werd hij wetenschappelijk assistent aan het Finoegrisch Instituut van de Universiteit Hamburg.

Op 1 december 1998 werd Hasselblatt benoemd tot hoogleraar Finoegristiek aan de Rijksuniversiteit Groningen en gaf leiding aan de vakgroep Finoegrische talen en culturen aan de Rijksuniversiteit Groningen. Op 1 september 2013 werd deze vakgroep opgeheven.[1] Een van zijn vroegere studenten, later zijn promovendus en collega, Rogier Blokland, is sinds oktober 2014 professor aan de Universiteit van Uppsala.

Hasselblatt houdt zich bezig met de volgende onderzoeksgebieden:

 • Estische taal
 • Estische literatuur, cultuurgeschiedenis en geschiedenis
 • Vertaling van de Estische literatuur
 • Receptie van de Estische literatuur in het buitenland
 • Algemene vergelijkende finoegristiek, wetenschapsgeschiedenis
 • Taalcontact tussen finoegrische en niet-finoegrische talen
 • 1993 De jaarlijkse vertaalprijs van het Estisch Cultuurkapitaal voor de vertaling van Mati Unt’s Reden und Schweigen.
 • 1996 De jaarlijkse vertaalprijs van het Estisch Cultuurkapitaal voor de vertaling van Emil Tode’s Grensgebied samen met Marianne Vogel.
 • 2004 ‘Maarjamaa Risti III klassi teenetemärk’ (‘kruis van Marialand’onderscheiding)
 • 2006 Een onderscheiding van het Estisch Cultuurkapitaal voor zijn werk Geschichte der estnischen Literatur[2]
 • 2009 Eredoctoraat uitgereikt van de Universiteit van Tartu[3]
 • 2012 Literaire prijs Siugjas Sulepea (De Slangenvulpen)
 • 2015 Corresponderend lid Estische Academie van Wetenschappen
Monografieën
 • Das estnische Partikelverb als Lehnübersetzung aus dem Deutschen (Veröffentlichungen der Societas Uralo-Altaica; Bd. 31). Harrassowitz, Wiesbaden 1990, ISBN 3-447-03053-4 (PhD dissertaion, Universität Hamburg 1990).
 • Dissertationes Balticae. Verzeichnis der an deutschen Hochschulen verteidigten Doktorarbeiten (1918–1960). Edition Mare Balticum, Köln 1993, ISBN 3-929081-09-1.
 • Die estnische Literatur und ihre Rezeption in Deutschland. Lüneburg: Institut Nordostdeutsches Kulturwerk 1994.
 • Minderheitenpolitik in Estland. Rechtsentwicklung und Rechtswirklichkeit 1918–1995. [Hamburg / Tallinn:] Bibliotheca Baltica 1996.
 • De boom van de Finoegristiek. Maastricht: Shaker Publishing 2000. 34 S. (Studia Fenno-Ugrica Groningana 1).
 • Estnische Literatur in deutscher Sprache 1784-2003. Bibliographie der Primär- und Sekundärliteratur. Bremen: Hempen Verlag 2004, ISBN 978-3934-10643-7.
 • Lehrbuch des Estnischen. 2. Aufl. Harrassowitz, Wiesbaden 2005, ISBN 3-447-05130-2.
 • Geschichte der estnischen Literatur. Von den Anfängen bis zur Gegenwart. DeGruyter, Berlin 2006, ISBN 978-3-11-018025-1.
 • Grammatisches Wörterbuch des Estnischen (Veröffentlichungen der Societas Uralo-Altaica; Bd. 77). 3. Aufl. Harrassowitz, Wiesbaden 2008, ISBN 978-3-447-05856-8.
 • Estnische Literatur in deutscher Übersetzung. Eine Rezeptionsgeschichte vom 19. bis 21. Jahrhundert. Harrassowitz Verlag, Wiesbaden 2011, ISBN 978-3-447-06586-3.
 • Van IJstijd tot Skype. Korte geschiedenis van Estland. Garant, Antwerpen, Apeldoorn 2012, ISBN 978-90-441-2968-7.
 • Ich liebte eine Estin. Autobiografische Streifzüge. Husum: ihleo 2012, ISBN 978-3-940926-27-2.
 • Eemalt vaadates. Veerand sajandit eesti kirjandusega. Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus 2015 (Studia litteraria Estonica 15)
 • Kalevipoeg Studies. The Creation and Reception of an Epic. Helsinki: Finnish Literature Society – SKS 2016. (Studia Fennica Folkloristica 21)[1]
Redactie
 • Europa et Sibiria. Beiträge zu Sprache und Kultur der kleineren finnougrischen, samojedischen und paläosibirischen Sprachen; Gedenkband für Wolfgang Veenker (= Veröffentlichungen der Societas Uralo-Altaica; Bd. 51). Harrassowitz, Wiesbaden 1999, ISBN 3-447-04223-0.
 • met Rogier Blokland: Finno-Ugrians and Indo-Europeans: Linguistic and Literary Contacts. Proceedings of the Symposium at the University of Groningen, November 22–24, 2001. Maastricht: Shaker 2002.(= Studia Fenno-Ugrica Groningana; 2).
 • met Eino Koponen and Anna Widmer: Lihkkun lehkos! Beiträge zur Finnougristik aus Anlaß des sechzigsten Geburtstages von Hans-Hermann Bartens. (= Veröffentlichungen der Societas Uralo-Altaica; 65) Wiesbaden: Harrassowitz in Kommission 2005.
 • Different inputs – same output? Autonomy and dependence of the arts under different social-economic conditions: the Estonian example. Maastricht: Shaker 2006. (= Studia Fenno-Ugrica Groningana; 3).
 • met Rogier Blokland: Language and Identity in the Finno-Ugric World. Proceedings of the Fourth International Symposium on Finno-Ugric Languages at the University of Groningen, May 17–19, 2006. Maastricht: Shaker 2007. 301 S., ISBN 978-90-423-0315-7 (= Studia Fenno-Ugrica Groningana; 4).
 • The End of Autonomy? Studies in Estonian culture. Maastricht: Shaker 2008. (= Studia Fenno-Ugrica Groningana; 5).
 • met Muriel Norde & Bob de Jonge: Language Contact. New perspectives. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins 2010. (= IMPACT. Studies in Language and Society; 28).
 • met Peter Houtzagers & Remco van Pareren: Language contact in times of globalization (= Studies in Slavic and general linguistics; Bd. 38). Rodopi, Amsterdam 2011, ISBN 978-94-012-0043-1.
 • met Adriaan van der Hoeven: Finno-Ugric Folklore, Myth and Cultural Identity. Proceedings of the Fifth International Symposium on Finno-Ugric Languages in Groningen, June 7–9, 2011. Maastricht: Shaker 2012. (= Studia Fenno-Ugrica Groningana; 7)
 • met Hans-Hermann Bartens und Eberhard Winkler: Lapponicae investigationes et uralicae. Festschrift zum 65. Geburtstag von Lars-Gunnar Larsson. (= Veröffentlichungen der Societas Uralo-Altaica; 82) Wiesbaden: Harrassowitz Verlag in Kommission 2012.
Artikelen
 • 1989 Sense and Nonsense of Finno-Ugric Studies. – IFUSCO 1988. Proceedings of the Fifth International Finno-Ugrist Students’ Conference, Helsinki, 22-26 May 1988. Helsinki 1989, 29-34 (Castrenianumin toimitteita 35)
 • 1990 Jaan Kross ja sakslased. – Looming 6/1990, 821-825
 • 1993 Estnisch, Finnisch und Ungarisch: Zur Bewertung der Schwierigkeiten für deutsche Muttersprachler. – Linguistica Uralica 29 (1993), 176-181
 • 1994 Minderheitenpolitik in der Republik Estland in Geschichte und Gegenwart. – Zeitschrift für Ostforschung 43 (1994), 553-566
 • 1995 Estonia. – Werner Weidenfeld (ed.): Central and Eastern Europe on the Way into the European Union. Gütersloh 1995, 69-87
 • 1996 Eesti kirjanik saksa turul. – Looming 7/1996, 981-986
 • 1997 Indoeuropäischer Einfluß auf finnougrische Kasussysteme? – Finnisch-ugrische Sprachen in Kontakt. Vorträge des Symposiums aus Anlaß des 30-jährigen Bestehens der Finnougristik an der Rijksuniversiteit Groningen 21.-23. November 1996. Herausgeber: Sirkka-Liisa Hahmo et al. Maastricht 1997, 111-116
 • 1998 Die Frau im estnischen Lexikon. – Oekeeta asijoo. Commentationes Fenno-Ugricae in honorem Seppo Suhonen sexagenarii. Helsinki 1998, 147-155 (Mémoires de la Société Finno-Ougrienne 228)
 • 1999 Kuhu tõttad, eesti keel? (“Muutuv keel”). – Keel ja Kirjandus 42 (1999), H.4, 227-234
 • 2000 Eesti keele ainsuse sisseütlev on lühike. – Keel ja Kirjandus 43 (2000), H. 11, 796-803
 • 2001 Kann Geschichte schön sein? Zur Konstruktion von Vergangenheit in zwei Romanen Viivi Luiks. – Nordost-Archiv. Zeitschrift für Regionalgeschichte. NF VIII (1999), 419-433
 • 2002 Pseudorezeption. – Finno-Ugrians and Indo-Europeans: Linguistic and Literary Contacts. Proceedings of the Symposium at the University of Groningen, November 22-24, 2001. Edited by Rogier Blokland, Cornelius Hasselblatt. Maastricht: Shaker 2002, 100-104 (Studia Fenno-Ugrica Groningana 2)
 • 2003 (met Rogier Blokland) The endangered Uralic languages. Language Death and Language Maintenance. Theoretical, practical and descriptive approaches, edited by Mark Janse & Sijmen Tol. Amsterdam. 107–141
 • 2004 (met Robert Hinderling) 209. Baltisch/Deutsch. – Sprachgeschichte. Ein Handbuch zur Geschichte der deutschen Sprache und ihrer Erforschung. 2., vollständig neu bearbeitete und erweiterte Auflage. Herausgegeben von Werner Besch, Anne Betten, Oskar Reichmann, Stefan Sonderegger. 4. Teilband. Berlin, New York: Walter de Gruyter 2004, 3269-3282 (HSK 2.4)
 • 2005 Wortschatzbesonderheiten in uralischen Sprachen. – Lexikologie. Lexicology. Ein internationales Handbuch zur Natur und Struktur von Wörtern und Wortschätzen. An international handbook on the nature and structure of words and vocabularies. Herausgegeben von / edited by D. Alan Cruse et al. 2. Halbband / Volume 2. Berlin, New York, 1030-1034 (HSK 21.2)
 • 2006 Inimesekujutuse murendamine Viivi Luige luules. – Looming 11/2006, 1716-1721; again: Looming – olemise kehtestamine: Viivi Luik. Toim. Arne Merilai. Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus 2007, 125-132
 • 2007 Identity and Separatism: The (South)Estonian example. – Rogier Blokland, Cornelius Hasselblatt (eds): Language and Identity in the Finno-Ugric World. Proceedings of the Fourth International Symposium on Finno-Ugric Languages at the University of Groningen, May 17-19, 2006. Maastricht: Shaker 2007, 93-98 (Studia Fenno-Ugrica Groningana 4)
 • 2008 The Postcolonial Trap – features of recent Estonian discourse patterns. – The End of Autonomy? Studies in Estonian culture. Ed. by Cornelius Hasselblatt. Maastricht: Shaker 2008, 104-110 (Studia Fenno-Ugrica Groningana 5)
 • 2009 Geburt und Pflege des estnischen Epos. Zur Funktionalisierung von Kreutzwalds Kalevipoeg. – Nordost-Archiv. Zeitschrift für Regionalgeschichte. Neue Folge Band XVI/2007. Lüneburg: Nordost-Institut 2009, 103-126
 • 2010 Cherchez la femme or How Gendered Are Estonian Literary Histories and Handbooks? – interlitteraria 15/2 [2010], 312-332
 • 2011 La dimension philosophique de la poésie de Jaan Kross. – Jaan Kross: bilan et découvertes. Actes de la journée Jaan Kross, 28 novembre 2008. Recueil publié sous la direction de Martin Carayol. Paris: L’Harmattan / Adéfo 2011 (Bibliothèque finno-ougrienne 20), 13-25
 • 2012 Niederländische Lehnwörter im Finnougrischen? – Lapponicae investigationes et uralicae. Festschrift zum 65. Geburtstag von Lars-Gunnar Larsson. Herausgegeben von Eberhard Winkler, Hans-Hermann Bartens und Cornelius Hasselblatt. Wiesbaden: Harrassowitz Verlag in Kommission 2012, 37-45. (Veröffentlichungen der Societas Uralo-Altaica 82)
 • 2013 (met Kristel Uiboaed, Liina Lindström, Kadri Muischek & John Nerbonne:) Variation of verbal constructions in Estonian dialects. – Literary & Linguistic Computing 28, 42-62
 • 2014 Wilhelm Schott als Wegbereiter der deutschen Finnougristik. – Finnisch-Ugrische Forschungen 62 (2014), 77-183.
 • 2015 The representation of gender in Estonian. – Gender Across Languages. Volume 4. Edited by Marlis Hellinger and Heiko Motschenbacher. Amsterdam, Philadelphia: John Benjamins, 125-151
Vertalingen
 • Mati Unt: reden und schweigen. Frankfurt/M.: DIPA-Verlag 1992. 123 p.
 • (met Marianne Vogel) Viivi Luik: De schoonheid der geschiedenis. Breda: De Geus 1992. 190 p.
 • (met Marianne Vogel) Jaan Kross: Het vertrek van professor Martens. Amsterdam: Prometheus 1993. 277 p.
 • Jaan Kross: Ausgrabungen. Roman. Frankfurt/M.: DIPA-Verlag 1995. 276 p.
 • (met Marianne Vogel) Emil Tode: Grensgebied. Amsterdam: Meulenhoff 1996. 140 p.
 • (met Marianne Vogel) Woorden in de wind van de Oostzee. Estische poëzie uit de twintigste eeuw. Jaan Kaplinski, Doris Kareva, Viivi Luik, Ene Mihkelson, Karl Ristikivi, Paul-Eerik Rummo, Triin Soomets, Mats Traat, Mari Vallisoo, Juhan Viiding. Samengesteld door Cornelius Hasselblatt & Marianne Vogel. Vertaald uit het Estisch door Adriaan van der Hoeven, Theo van Lint, Frans van Nes, Jan Sleumer & Marianne Vogel, o.l.v. Cornelius Hasselblatt & Marianne Vogel. Leuven: Uitgeverij P 2005. 175 p.

Estonian Literature Centre