Zwinglibond – Wikipedia

Zwinglibond

Indeling
Hoofdstroming Protestantisme
Richting Vrijzinnig
Voortgekomen uit Ned. Herv. Kerk, Odoorn, in 1948
Aard
Locatie Nederland
Karakter vrijzinnig
Oprichter(s) Harm van Lunzen
Portaal    Christendom
Protestantisme

in Nederland

..Geschiedenis

Reformatie (16e eeuw)
Protestantisme in Nederland
Doopsgezinden (16e eeuw)
Gereformeerd protestantisme
Nederduitse Gereformeerde Kerk (16e eeuw)
Synode van Dordrecht (1618-1619)
Nadere Reformatie (17e-18e eeuw)
Nederlands Hervormde Kerk (1816)
Afscheiding (1834)
Ledeboeriaanse Gemeenten (1840)
Doleantie (1886)
Gereformeerde Kerken in Nederland (1892)
De Vereniging (1907)
Vrijmaking (1944)
Samen op Weg-proces (vanaf 1961)

Protestantse Kerk in Nederland (2004)

..Stromingen

Lutheranisme
Lutheranisme
Vrijzinnig protestantisme
Vrijzinnig protestantisme
Midden-orthodoxie
Protestantse Kerk in Nederland
Modern-gereformeerd
Voortgezette Gereformeerde Kerken in Nederland
Orthodox-protestantisme
Calvinisme
Gereformeerd protestantisme
Orthodox-protestantisme
Orthodox-gereformeerd
Orthodox-gereformeerden
Bevindelijk gereformeerden
Bevindelijk gereformeerden
Evangelisch

Evangelisch christendom

..Denominaties en verenigingen

Vrijzinnig-protestants
Algemene Doopsgezinde Sociëteit
Remonstrantse Broederschap
Vrijzinnige Geloofsgemeenschap NPB
Quakers
Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse Kerk in Nederland
Confessionele Vereniging
Gereformeerde Bond
Orthodox-gereformeerden
Confessionele Vereniging (PKN)
Gereformeerde Bond (PKN)
Confessioneel Gereformeerd Beraad (PKN)
Gereformeerde Kerken vrijgemaakt
Nederlands Gereformeerde Kerken
Gereformeerde Kerken in Nederland (hersteld)
Voortgezette Gereformeerde Kerken in Nederland
Christelijke Gereformeerde Kerken
Bevindelijk gereformeerden
Gereformeerde Bond (PKN)
Hersteld Hervormde Kerk
Christelijke Gereformeerde Kerken
Gereformeerde Gemeenten
Gereformeerde Gemeenten in Nederland
Gereformeerde Gemeenten in Nederland (buiten verband)
Oud Gereformeerde Gemeenten in Nederland
Oud Gereformeerde Gemeenten buiten verband
Vrije gemeente
Thuislezers
Evangelisch christendom
Baptisten
Evangelische gemeenten

Pinkstergemeenten

De Zwinglibond, soms Zwingli-bond genoemd, vormde vanaf 1948 de meest vrijzinnige stroming binnen de Nederlandse Hervormde Kerk.

De bond werd op 28 september 1948 te Amersfoort opgericht als vereniging binnen de Hervormde Kerk op initiatief van de Odoornse hervormde predikant Harm van Lunzen (1897-1969). De oprichters vonden de sinds 1913 bestaande Vereniging van Vrijzinnig Hervormden niet strijdbaar genoeg.
De vereniging is genoemd naar de Zwitserse kerkhervormer Huldrych Zwingli en karakteriseert zich als “principieel vrijzinnig” en unitarisch.
Verwant aan de bond is het in 1945 opgerichte blad “Zwingli”.
Van Lunzen was voorzitter van 1948 tot 1960.
De Zwinglibond werd beschouwd als een van de modaliteiten binnen de Hervormde Kerk.

In 2004 ging de Nederlandse Hervormde Kerk op in de Protestantse Kerk in Nederland. De Zwinglibond was hier niet blij mee, omdat ze meende dat er in de nieuwe organisatie minder ruimte zou zijn voor vrijzinnigheid. Er wordt nu vooral samengewerkt met vrijzinnige organisaties buiten de PKN, zoals de Vrijzinnige Geloofsgemeenschap NPB.

De Zwinglibond onderhoudt sinds 1986 aan de Rijksuniversiteit Groningen een bijzondere leerstoel voor de Geschiedenis en beginselen van het unitarisme. Deze leerstoel wordt sinds 2009 bekleed door Mirjam de Baar.