Aahotepre

(Redirected from 'Ammu Ahotepre)

'Ammu Ahotepre là một vị pharaon[3] người Hyksos[3] thuộc vương triều thứ 14 của Ai Cập cổ đại.[1]

Đồng nhất

Ryholt (1997) đã nhận diện 'Ammu Ahotepre trong quá trình phục dựng lại bản danh sách vua Turin của ông ta.[1]

Von Beckerath (1964) trước đó quy cho tên praenomen Ahotepre là thuộc về một pharaon của vương triều thứ 16.[4]

Chú thích

  1. 1,0 1,1 1,2 1,3 Ryholt 1997: 50
  2. Aahotepre on Eglyphica.de
  3. 3,0 3,1 Hayes 1973: 64
  4. Ryholt 1997: 324 n. 1116

Tham khảo

Template:Pharaon Template:Sơ khai

Thể loại:Pharaon Vương triều thứ Mười bốn của Ai Cập