Đánh Liêng

Template:Cần biên tập

Template:Wikify Đánh bài Liêng là một trong những kiểu chơi bài lá hiện nay rất phổ biến Việt Nam. Chơi bài Liêng dùng bộ bài tây 52 lá để chơi

Lưu ý: bộ J,Q,K với sự sắp xếp bất kỳ được tính là đĩ

Thứ tự các xấp bài theo độ lớn từ thấp đến cao là đĩ,liêng,sáp.

Trước khi bắt đầu ván chơi

Mỗi người đặt một số tiền cược nhất định – bằng số tiền cược min trong bàn chơi.

Bắt đầu ván chơi

Mỗi người được chia 3 lá bài. Ba lá này tuyệt đối không được để đối thủ biết được.

Đến lượt chơi

Người chơi có quyền quyết định những việc sau:

  • Tất tay: Người chơi đặt toàn bộ số tiền mình có nếu cảm thấy bài mình cực mạnh và cơ hội thắng tuyệt đối.
  • Tố: Đặt thêm tiền cược cao hơn với những người cửa trên đã đặt
  • Theo: Đặt tiền cược đúng bằng số tiền người ở cừa trên đã đặt
  • Úp bài: Bỏ ván chơi hiện tại vì bài quá yếu, sẽ chỉ mất số tiền cược ban đầu. Và kết thúc ván bài này tại đây

Cách chơi Liêng

-       Phải có ít nhất từ 2 người chơi để tham gia chơi Liêng và nhiều nhất là 6 người chơi. Trước khi chia bài, tất cả người chơi sẽ bỏ ra một số tiền bằng nhau (Tiền sàn).

-       Mỗi người chơi sẽ được chia 3 lá và ba lá bài này đối thủ không hề biết trước.

-       Sau đó người chơi bắt đầu đặt cược. Có tối đa 3 vòng cược

-       Sau khi mọi người đặt tiền cược, người nào có bộ bài mang giá trị cao nhất sẽ là người thắng cuộc.

Các cặp bài trong đánh bài Liêng được tính như sau:

Bài Minh họa Giải thích
Sáp ♠5 ♦5 ♥5 Sáp là ba lá bài giống nhau, ví dụ như ba lá 3 thì gọi là sáp 3 Nếu hai người cùng có sáp thì người nào có sáp cao hơn sẽ thắng, đi từ 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, J, Q, K, A.
Liêng ♠3 ♣4 ♥5 3 quân liên tiếp nhau không cần cùng chất (Chấp nhận cả bộ A, 2, 3 và Q, K, A). Nếu cùng là liêng cũng so sánh giá trị quân bài lớn nhất như sáp. (Lưu ý bộ A, 2, 3 là bộ nhỏ nhất. Bộ Q, K, A là bộ lớn nhất). Hai bộ liêng cùng giá trị coi như bằng nhau (Không so sánh chất).
Ảnh ♥Q ♦Q ♦K Khi bài của bạn cầm ba lá bài đều có hình ông đầu người (quân J, Q, K) thì được gọi là ảnh. Khi hai đối thủ đều có ảnh thì bắt buộc so sánh đến chất cao nhất của bài. Nếu chất bằng nhau thì so sánh đến quân bài, quan bài so sánh từ thấp lên cao là J, Q, K
Điểm ♦3 ♣7 ♥9 Khi bài của bạn không có Sáp, Liêng, Ảnh thì bắt đầu tính điểm.

Bạn lấy điểm của ba quân bài được phát cộng lại, ròi lấy phần dư khi chia cho 10 sẽ ra điểm của bạn. Trong đánh bài liêng điểm sắp xếp từ cao xuống thấp 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0.

Điểm của các quân bài được tính như sau: Các quân 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 được tính với số điểm tương ứng 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Quân A được tính 1 điểm. Các quân 10, J, Q, K đều được tính 0 điểm.

Khi hai đối thủ bằng điểm thì so sánh quân bài có chất cao nhất. Nếu cùng chất thì so sánh quân. Quân từ thấp đến cao là 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, J, Q, K, A.

Tham khảo

Template:Sơ khai

Thể loại:Bộ bài Tây Thể loại:Đánh bạc Thể loại:Chơi bài Thể loại:Trò chơi dân gian Việt Nam