Đèo

thumb|Đường đèo lý tưởng qua núi được biểu diễn bằng đường màu xanh lục, điểm yên ngựa có màu đỏ. Đèo núi hay thường gọi là đèo là một đoạn tuyến đường vượt qua một dãy núi hoặc trên một sườn núi, thường là được bố trí để đi lại thuận tiện nhất qua một dãy núi.

Điểm có độ cao lớn nhất nhất của đường đèo gọi là đỉnh đèo hoặc điểm yên ngựa, nơi hai phía đều có độ cao thấp hơn.

Đèo đồi là khái niệm ít dùng, để chỉ các đèo vượt qua các đồi thấp.

Địa hình

Đèo tại Việt Nam nổi tiếng

Đèo nổi tiếng trên thế giới

Những đèo cao nhất:

  • Đèo cao nhất thế giới mà mô tô có thể đi được là đèo Semo La ở Tây Tạng cao 5.565 m.
  • Đèo thánh Bernard (Great St. Bernard Pass), cao 2.473 m trên dãy An pơ (Alps).
  • Đèo Khardungla, cao 5.359 m, ở Jamu và Kashmir, Ấn Độ.

Template:Thể loại Commons

Tham khảo

Template:Sơ khai

Thể loại:Địa hình dốc Thể loại:Sinh thái học núi