Đêca

Đêca (viết tắt da) là một tiền tố được viết liền trước một đơn vị đo lường quốc tế để chỉ bội số lớn gấp 10 lần.

Độ lớn này theo tiếng Hy Lạp nghĩa là mười.

Xem thêm

Tham khảo

Liên kết ngoài

Template:Tiền tố SI

Template:Sơ khai

Thể loại:Tiền tố SI