Đêm

Template:Chú thích trong bài

Màn đêm và ánh trăng mờ.

Đêm hay ban đêm là khoảng thời gian trong một ngày, có thể được coi là phần lớn hoặc toàn bộ buổi tối. Nửa đêm hay chính giữa đêm là khoảng thời gian dịch chuyển từ ngày này sang ngày khác thường từ 8h tối hôm trước tới 4h sáng hôm sau và nó ở nửa chừng giữa lúc mặt trời lặn và lúc mặt trời mọc; mặc dù hai thời điểm này thay đổi theo mùa nhưng thời điểm nửa đêm thì không thay đổi, tương tự như thời điểm chính giữa trưa.

Ảnh hưởng lên đời sống

Khi ánh sáng Mặt Trời, nguồn năng lượng cơ bản của sự sống trên Trái Đất, không còn được cung cấp, các loài sinh vật có những phản ứng khác nhau. Một số loài ngủ đêm, số khác lại chủ yếu hoạt động về đêm.

Chú thích

Template:Sơ khai

Template:Thành phần trong ngày

Thể loại:Thời gian trong thiên văn học Thể loại:Thời gian trong ngày Thể loại:Thành phần trong ngày