Đô la Belize

Template:Infobox Currency

Đô la Belize (mã tiền tệ BZD) là một loại tiền tệ của Belize kể từ năm 1885. Nó được viết tắt với ký hiệu đô la $, hoặc viết tắt là BZ$ để có thể phân biệt với đô la-chỉ tên một loại tiền tệ. Nó có giá trị bằng 100 cent. Đô la Belize có mốc bằng với đô la Mỹ tại BZ$2 = US$1.


Tỉ giá hối đoái hiện thời của đồng BZD

Template:Tỷ giá hối đoái

Xem thêm

Liên kết

Template:Thể loại Commons

Tham khảo

Template:Sơ khai kinh tế học Template:Chủ đề Belize Template:Đô la Template:Tiền châu Mỹ

Thể loại:Kinh tế Belize Thể loại:Tỷ giá hối đoái cố định Thể loại:Đơn vị tiền tệ Bắc Mỹ Belize Belize