Đô la Quần đảo Cayman

Template:Infobox Currency

Đô la Quần đảo Cayman (mã tiền tệ KYD) là một loại tiền tệ của Quần đảo Cayman. Nó được viết tắt với ký hiệu đô la $, hoặc được viết tắt là CI$ để phân biệt khác với đô la - chỉ tên một loại tiền tệ. Nó có giá trị bằng 100 cent. Nó là đơn vị tiền tệ có giá trị cao thứ 9 trên thế giới và có giá trị cao nhất trong đơn vị đô la.[1]

Tỉ giá hối đoái hiện thời của đồng KYD

Template:Tỷ giá hối đoái

Xem thêm

Khác

Liên kết


Template:Sơ khai kinh tế học Template:Đô la Template:Tiền châu Mỹ

Thể loại:Kinh tế Quần đảo Cayman Thể loại:Đơn vị tiền tệ Bắc Mỹ Thể loại:Đơn vị tiền tệ của Anh ở ngoài lãnh thổ Thể loại:Dollar Thể loại:Tỷ giá hối đoái cố định