Đông Bắc Trung Quốc

250px|nhỏ Đông Bắc Trung Quốc bao gồm các địa phương Hắc Long Giang, Liêu NinhCát Lâm. Miền này phía tây giáp Hoa Bắc, phía bắc giáp Nga, phía đông giáp Nga, Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên, phía nam trông ra vịnh Bột Hải. Đông Bắc Trung Quốc còn gọi là Quan Đông vì trước đây, từ miền này muốn vào vùng Hoa Bắc phải đi qua Sơn Đông Quan trên dãy Vạn Lý Trường Thành.

Tham khảo

Template:Sơ khai Trung Quốc

Thể loại:Mãn Châu Thể loại:Khu vực địa lý của Trung Quốc Thể loại:Đông Bắc Á Thể loại:Địa lý Đông Bắc Á