Đơn chất

Revision as of 08:40, 29 July 2018 by Crnoname006 (talk) (Đã lùi lại sửa đổi 41362339 của 14.162.31.103 (thảo luận))
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

Trong hóa học, đơn chất là chất được cấu tạo bởi duy nhất một nguyên tố nói khác hơn đơn chất được tạo từ một hay nhiều nguyên tử đồng loại.

Một số loại đơn chất

- Liti (Li), Natri(Na), Kali (K)...
- Beri (Be), Magie (Mg) Canxi (Ca), Bari (Ba)...
- Nhôm (Al), Mangan (Mn), Kẽm (Zn), Crom (Cr), Sắt (Fe), Coban (Co), Niken (Ni), Thiếc (Sn), Chì (Pb)...
- Đồng (Cu), Thủy ngân (Hg), Bạc (Ag), Bạch kim (Pt), Vàng (Au)...
Tính chất hóa học
- (trừ Au, Pt) Tác dụng với oxi ở nhiệt độ thường hoặc nhiệt độ cao tạo thành oxit (thường là oxit bazơ)
- (trừ Au, Pt) Tác dụng với phi kim khác ở nhiệt độ cao tạo thành muối
- (Mg, Al, Mn, Zn, Cr, Fe, Co, Ni, Sn, Pb) tác dụng với dung dịch axit (HCl, H2SO4 loãng) tạo thành muối và khí hiđrô
- Kim loại hoạt động mạnh (trừ nhóm I và Ca, Ba...) đẩy kim loại yếu ra khỏi dung dịch muối
- Trạng thái rắn: than chìkim cương (C), Bo (B), Silic (Si), Photpho (P), Lưu huỳnh (S)...
- Trạng thái lỏng: Brom (Br2)...
- Trạng thái khí: Hiđrô (H2), Heli (He), Nitơ (N2), Oxi (O2), Ozon (O3), Flo (F2), Neon (Ne), Clo (Cl2), Argon (Ar)...
Tính chất hóa học:
- Tác dụng với oxi tạo thành oxit (thường là oxit axit)
- Tác dụng với kim loại ở nhiệt độ cao tạo thành muối hoặc oxit
- Tác dụng với hiđrô tạo thành hợp chất khí
Đặc điểm cấu tạo:
- Trong đơn chất kim loại các nguyên tử sắp xếp khít nhau và theo một trật tự nhất định.
- Trong đơn chất phi kim các nguyên tử thường liên kết với nhau theo một số nhất định và thường là 2.

Liên kết hóa học của đơn chất

Trong những đơn chất gồm nhiều nguyên tử, liên kết hóa học giữa các nguyên tử là liên kết cộng hóa trị không phân cực.

Tham khảo

Template:Sơ khai hóa học

Thể loại:Hóa học