Đại Ninh

Đại Ninh (chữ Hán giản thể:大宁县, âm Hán Việt: Đại Ninh huyện) là một huyện thuộc địa cấp thị Lâm Phần, tỉnh Sơn Tây, Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Huyện Đại Ninh có diện tích 963 km², dân số năm 2002 là 60.000 người. Huyện Đại Ninh có 2 trấn và 8 hương.

  • Trấn: Thành Quan, Khúc Nga.
  • Hương: Tam Đa, Cát Mạch, Thái Đức, Từ Gia Đóa, Thái Cổ, Du Thôn, An Cổ, Nam Bảo.

Template:Sơn Tây

Tham khảo

Template:Sơ khai Hành chính Trung Quốc

Thể loại:Đơn vị cấp huyện Sơn Tây Thể loại:Lâm Phần