Đại chủng Phi

Revision as of 15:15, 18 November 2017 by Hautho123 (talk) (thừa)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

Template:Chú thích trong bài 300px|nhỏ|phải| Một em bé châu Phi da đen, tóc đen xoăn, mắt đen đặc trưng của đại chủng Phi Đại chủng Phi (tiếng Anh: Negroid) hay người da đen là danh từ để chỉ một trong bốn đại chủng trong nhân chủng học. Đại chủng Phi có nguồn gốc từ châu Phi, bắt nguồn từ sa mạc Sahara và vùng phụ cận, và các đảo tại Ấn Độ Dương.

Xem thêm

Tham khảo

Liên kết ngoài

Template:Sơ khai

Phi Thể loại:Châu Phi Thể loại:Người da đen