Đại học Paris

Template:Thông tin trường học Viện Đại học Paris (tiếng Pháp: Université de Paris) là một viện đại học nổi tiếng ở Paris, Pháp, và là một trong những viện đại học ra đời sớm nhất ở châu Âu. Nó được thành lập vào giữa thế kỷ 12 và chính thức được công nhận là một viện đại học trong khoảng thời gian năm 1160 đến 1250.[1] Sau nhiều thay đổi, bao gồm một thế kỷ ngừng hoạt động (từ 1793 đến 1896), Viện Đại học Paris được chia thành 13 viện đại học độc lập (Viện Đại học Paris I–XIII) vào năm 1970.

Viện Đại học Paris thường được gọi là Sorbonne hay la Sorbonne theo tên Trường Đại học Sorbonne (Collège de Sorbonne) do Robert de Sorbon thành lập vào khoảng năm 1257, mặc dù nó chưa bao giờ nằm hoàn toàn ở Sorbonne. Xét theo niên đại thì Viện Đại học Paris còn lâu đời hơn Trường Đại học Sorbonne, và Sorbonne chỉ là một thành phần của Viện Đại học Paris. Trong số 13 viện đại học tách ra sau này thì Viện Đại học Paris I–IV nằm trong phạm vi của Trường Đại học Sorbonne cổ, và chỉ ba trong số này có chữ "Sorbonne" trong danh xưng của mình.

Mười ba viện đại học vừa kể độc lập với nhau, một số thuộc học khu Creteil hay Versailles, thay vì học khu Paris. Một số chức năng quản lý còn lại của 13 viện đại học về mặt chính thức do vị giám đốc của học khu Paris giám sát, văn phòng đặt ở Sorbonne. Gần đây, các viện đại học này có xu hướng liên kết lại với nhau thành hai nhóm: nhóm Sorbonne Paris Cité và nhóm Viện Đại học Sorbonne.

Các viện đại học hiện nay

trái|nhỏ|300px|La Sorbonne, Paris, thế kỷ 17 trái|nhỏ|300px|La Sorbonne ngày nay, nhìn cùng một góc độ với bức họa thế kỷ 17

Mười ba viện đại học tách ra từ Viện Đại học Paris nay thuộc ba học khu ở vùng Île-de-France.

Chú thích

  1. Haskins, C. H.: The Rise of Universities, page 292. Henry Holt and Company, 1923.

Template:Sơ khai Giáo dục Template:Thể loại Commons Template:Multi banners

Paris