Đại học sĩ

Template:Chú thích trong bài Template:Bài cùng tên

Đại học sĩ(大學士) là một chức quan cao cấp thời quân chủ.

Trung Quốc

Khởi nguồn là do Minh Thái Tổ phế bỏ chế độ Tể tướng (năm 1380) và sau đó 2 năm lập ra Điện các Đại học sĩ (gồm Hoa Cái điện Đại học sĩ, Vũ Anh điện Đại học sĩ, Văn Uyên các Đại học sĩ, Đông các Đại học sĩ, sau lập thêm Văn Hoa điện Đại học sĩ), ban đầu chỉ là cố vấn không thực quyền bên cạnh Hoàng đế, phụ giúp Thái tử, hàm quan là chính ngũ phẩm. Đến thời Minh Thành Tổ thì các chức danh này là một bộ phận của Nội các và theo dòng phát triển của chức danh này thì dần dà nó trở thành có thực quyền ngang ngửa như Tể tướng.

Qua các thời kỳ có 4 Điện và 2 Các thời Minh mạt (Trung Cực điện Đại học sĩ (nguyên là Hoa Cái điện), Kiến Cực điện Đại học sĩ (nguyên là Cẩn Thân điện), Văn Hoa điện Đại học sĩ, Vũ Anh điện Đại học sĩ và Văn Uyên các Đại học sĩ, Đông các Đại học sĩ) hay Thanh sơ (Trung Hòa điện Đại học sĩ, Bảo Hòa điện Đại học sĩ, Văn Hoa điện Đại học sĩ, Vũ Anh điện Đại học sĩ, Văn Uyên các Đại học sĩ, Đông các Đại học sĩ) hay 3 Điện và 3 Các thời Càn Long (đổi Trung Hòa điện Đại học sĩ thành Thể Nhân các Đại học sĩ).

Việt Nam

Tứ trụ triều đình hay là Tứ trụ Đại học sĩ là 4 chức quan cao cấp thời phong kiến Việt Nam, có từ thời nhà Hậu Lê và phát triển trong thời nhà Nguyễn, gồm có[citation needed]:

  1. Cần Chánh điện Đại học sĩ (勤政殿大學士)
  2. Văn Minh điện Đại học sĩ (文明殿大學士)
  3. Võ Hiển điện Đại học sĩ (武顯殿大學士)
  4. Đông Các điện Đại học sĩ (東閣殿大學士)

4 vị quan này đều hàm Chính nhất phẩm, cao hơn cả Thượng thư (hàm Chính nhị phẩm, tương đương Bộ trưởng thời nay) và Tổng đốc.

Xem thêm

Tứ trụ triều đình (Việt Nam)

Tham khảo

Template:Sơ khai Trung Quốc Template:Bản mẫu:Tổ chức hành chính trung ương thời Nguyễn Minh Mạng Template:Bản mẫu:Chức Quan Việt Nam Thể loại:Chức quan phong kiến Thể loại:Nhà Minh