Đảng Ruộng đất Belarus

Đảng Ruộng đất Belarus
Leader Mikhas Viktaravich Shymansky
Founded 1992
Headquarters 7A đường Fabrytsyyusa, Minsk
Membership (2002) 1242
Ideology Chủ nghĩa bình quân ruộng đất, Chủ nghĩa cộng sản
European affiliation None
International affiliation None
Website
None

Đảng Ruộng đất Belarus (Template:Lang-be, Agrarnaya Partya) là một đảng chính trị theo chủ nghĩa bình quân ruộng đấtchủ nghĩa cộng sảnBelarus có chủ trương ủng hộ chính quyền của Tổng thống Aliaksandr Ryhoravič Lukašenka.

Đảng Ruộng đất Belarus được thành lập vào năm 1992. Lãnh tụ của Đảng là Mikhas Viktaravich Shymansky. Trong cuộc Bầu cử Quốc hội Belarus năm 1994 đảng giành được 34 ghế trong Quốc hội Belarus. Đến năm 2000 đảng giành được 5 ghế, năm 2004 giành được 3 ghế, năm 2008 giành được 1 ghế.

Ngày 12 tháng 6 năm 2009 Bộ Tư pháp Belarus đã gửi một bức thư cảnh cáo đến Đảng ruộng đất Belarus vì đảng này không báo cáo cho Nhà nước về các hoạt động của đảng.[1]

Mục tiêu

Cương lĩnh và mục tiêu của Đảng Ruộng đất Belarus:[2]

  • Tham gia vào các hoạt động của Nhà nước và chính quyền địa phương thông qua bầu cử và ứng cử;
  • Giáo dục chính trị cho quần chúng, giác ngộ quần chúng về lòng yêu nước, tinh thần dân tộc;
  • Thay mặt người dân phản ánh các vấn đề của đất nước cho các cơ quan của Nhà nước; đồng thời đem những vấn đề này ra trước ánh sáng công luận;
  • Tham gia vào những thủ tục bầu cử quy định bởi luật pháp.
  • Tham gia vào việc thực thi các chính sách, chương trình kinh tế-xã hội ở vùng nông thôn;
  • Bảo tồn các giá trị đạo đức và tinh thần Belarus và bảo tồn văn hóa tinh thần của vùng nông thôn Belarus.

Chú thích

Template:Belarusian political parties

Thể loại:Chính trị Belarus Thể loại:Hệ thống xã hội chủ nghĩa


Template:Belarus-politics-stub Template:Euro-party-stub