Đất Mũi

Revision as of 15:57, 15 June 2018 by Ngọc Xuân bot (talk) (Địa lý - Hành chính: clean up using AWB)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

Template:Thông tin đơn vị hành chính Việt Nam

Đất Mũi là một thuộc huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau, Việt Nam. Đây là xã cực Nam trên đất liền của Việt Nam. Ở đây có mốc tọa độ quốc gia, Vườn quốc gia Mũi Cà Mau.

Địa lý - Hành chính

Xã có diện tích 93,34 km², dân số năm 1999 là 15390 người,[1] mật độ dân số đạt 165 người/km².

Địa giới xã tiếp giáp các xã Viên An, Viên An Đông và giáp Biển Đông, Biển Tây. Sông Cái Xép là ranh giới của xã này với xã Viên An Đông.

Xã này có các ấp: Xóm Mũi, Kênh Đào, Cái Xép, Khai Long.

Điều kiện tự nhiên

Giáo dục y tế

Kinh tế xã hội

Xã Đất Mũi có khu du lịch Đất Mũi với những nhà hàng nổi trên biển

Giao thông

Mạng lưới giao thông đường bộ đường Hồ Chí Minh đã được xây dựng và hoàn thiện đến trung tâm hành chính xã. Từ trung tâm hành chính xã đến công viên đất Mũi có đường giao thông bề mặt 3,5m, chưa phù hợp cho xe du lịch loại lớn.

Giao thông đường thủy phát triển mạnh nhờ hệ thống kênh, rạch dày đặc.

Lịch sử

Xã Đất Mũi được thành lập ngày 25 tháng 7 năm 1979 theo Quyết định 275-CP[2] của Hội đồng Chính phủ, trên cơ sở chia xã Viên An thành ba xã lấy tên là xã Duyên An Đông, xã Duyên An Tây và xã Đất Mũi. Các xã này đều thuộc huyện Năm Căn.

Nghị định 138/2003/NĐ-CP[3] ngày 17 tháng 11 năm 2003 của Chính phủ về việc thành lập huyện Năm Căn trên cơ sở của huyện Ngọc Hiển, xã Đất Mũi thuộc huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau.

Chú thích

Tham khảo

Template:Sơ khai Cà Mau Template:Đơn vị hành chính thuộc huyện Ngọc Hiển

Thể loại:Khu dân cư ở Cà Mau