Đắk R'Moan

Template:Thông tin đơn vị hành chính Việt Nam Đắk R'Moan là một thuộc thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông, Nam Tây Nguyên, Việt Nam.

Đăk R'Moan có 4.956 ha diện tích tự nhiên và 4.045 người.

Địa giới hành chính xã Đắk R'Moan: Đông giáp xã Quảng Thành và phường Nghĩa Phú; Tây giáp huyện Đắk R'lấp; Nam giáp huyện Đắk R'lấp; Bắc giáp huyện Đắk Song.

Tham khảo

  • Nghị định của Chính phủ Việt Nam số 82/2005/NĐ-CP.

Template:Đơn vị hành chính thuộc thị xã Gia Nghĩa Template:Sơ khai Đắk Nông