Đắk R'lấp

Template:Thông tin đơn vị hành chính Việt Nam Đắk R'lấp là một huyện của Việt Nam, nằm ở phía Tây Nam tỉnh Đắk Nông. Huyện lỵ là thị trấn Kiến Đức [1].

Vị trí

Đăk R’lấp là huyện nằm về phía Tây Nam của tỉnh Đăk Nông với diện tích tự nhiên 63.420 ha, dân số 80.851 người, mật độ dân số trung bình 128,4 người/km², có 25 dân tộc anh em cùng chung sống trên 11 đơn vị hành chính cấp xã. Huyện Đăk R’Lấp cách thị xã Gia Nghĩa 24 km, cách thành phố HCM 230 km theo quốc lộ 14. Phía Đông Bắc giáp với thị xã Gia Nghĩa, Tây giáp với huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước, Nam giáp tỉnh Lâm Đồng, Bắc giáp với huyện Tuy Đức.

Tình hình kinh tế - xã hội: giá trị sản xuất theo giá cố định năm 2011 so với năm 1994 đạt 1.709 tỷ đồng, trong đó công nghiệp – xây dựng: 333 tỷ đồng chiếm 19,5%, nông lâm nghiệp ngư nghiệp 1.002, 8 tỷ đồng chiếm 58,6%, dịch vụ 373 tỷ đồng, chiếm 21,9%, thu nhập bình quân 19,2 triệu đồng/người/năm…

Hành chính

Đắk R'Lấp có 11 đơn vị hành chính cấp xã:

Toàn huyện rộng 63.420 hecta. Dân số năm 2015 khoảng hơn 83 nghìn người.

Lịch sử

Huyện Đắk R'lấp được thành lập ngày 22-2-1986 trên cơ sở tách 7 xã: Đắk Búk So, Đạo Nghĩa, Kiến Đức, Nhân Cơ, Quảng Tân, Quảng Tín, Quảng Trực thuộc huyện Đắk Nông cũ (nay là thị xã Gia Nghĩa, huyện Đắk Glong và một phần huyện Đức Xuyên). Khi mới thành lập, huyện Đắk R'lấp có 7 xã: Đắk Búk So, Đạo Nghĩa, Kiến Đức, Nhân Cơ, Quảng Tân, Quảng Tín, Quảng Trực.

Ngày 25-2-1992, thành lập xã Аắk Sin trên cơ sở 12.600 ha diện tích tự nhiên với 1.349 nhân khẩu của xã Аạo Nghĩa; 5.400 ha diện tích tự nhiên của xã Quảng Tín.

Ngày 29-8-1994, thành lập xã Đắk R'tíh trên cơ sở một phần diện tích và dân số của xã Quảng Tân.

Ngày 27-7-1999, chia xã Kiến Đức thành thị trấn Kiến Đức và xã Kiến Thành.

Ngày 31-12-2002, thành lập xã Nhân Đạo trên cơ sở 6.500 ha diện tích tự nhiên và 4.051 nhân khẩu của xã Đạo Nghĩa.

Ngày 29-8-2003, thành lập xã Đắk Ru trên cơ sở 8.969 ha diện tích tự nhiên và 6.537 nhân khẩu của xã Quảng Tín.

Ngày 26-11-2003, tỉnh Đắk Nông được tái lập, huyện Đắk R'lấp thuộc tỉnh Đắk Nông.

Ngày 6-6-2005, thành lập xã Đắk Wer trên cơ sở 4.572 ha diện tích tự nhiên và 6.078 nhân khẩu của xã Nhân Cơ.

Cuối năm 2005, huyện Đắk R'lấp có thị trấn Kiến Đức và 12 xã: Đắk Búk So, Đắk R'tíh, Đắk Ru, Đắk Sin, Đắk Wer, Đạo Nghĩa, Kiến Thành, Nhân Cơ, Nhân Đạo, Quảng Tân, Quảng Trực, Quảng Tín.

Ngày 22-11-2006, thành lập xã Đắk Ngo trên cơ sở điều chỉnh 2.249 ha diện tích tự nhiên của xã Đắk Ru; 14.537 ha diện tích tự nhiên và 3.029 nhân khẩu của xã Quảng Tín; thành lập xã Nghĩa Thắng trên cơ sở điều chỉnh 4.910 ha diện tích tự nhiên và 6.762 nhân khẩu của xã Đạo Nghĩa; thành lập xã Quảng Tâm trên cơ sở 3.088 ha diện tích tự nhiên và 680 nhân khẩu của xã Đắk R'Tíh; 3.907 ha diện tích tự nhiên và 2.348 nhân khẩu của xã Đắk Búk So; cùng thời điểm này, tách 6 xã: Đắk Búk So, Đắk Ngo, Đắk R'tíh, Quảng Tâm, Quảng Tân, Quảng Trực để thành lập huyện Tuy Đức, huyện Đắk R'lấp còn lại thị trấn Kiến Đức và 9 xã: Đắk Ru, Đắk Sin, Đắk Wer, Đạo Nghĩa, Kiến Thành, Nghĩa Thắng, Nhân Cơ, Nhân Đạo, Quảng Tín.

Ngày 18-10-2007, thành lập xã Hưng Bình trên cơ sở 8.892 ha diện tích tự nhiên và 3.465 người của xã Đắk Sin. Cuối năm 2015, thị trấn Kiến Đức được công nhận là đô thị loại IV.

Kinh tế

Có khu công nghiệp Nhân Cơ (xã Nhân Cơ) có diện tích 95ha, vốn đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng 261 tỷ đồng tính đến năm 2009. Có nhiều công trình khác đang thi công như: Nhà máy luyện nhôm Trần Hồng Quân, các khu trung tâm thương mại, bệnh viện, khu du lịch nghỉ dưỡng đã và đang được đầu tư xây dựng.

Hình ảnh

Tham khảo

  1. Đăk R'lấp giới thiệu. Trang tin điện tử huyện Đăk R'lấp, 2018. Truy cập 25/11/2018.

Liên kết ngoài

Template:Sơ khai Đắk Nông Template:Đơn vị hành chính thuộc tỉnh Đắk Nông