Đặng Hồi Xuân

Template:Viên chức Tiến sĩ Đặng Hồi Xuân (1929-1988) nguyên là Bộ trưởng Bộ Y tế từ tháng 4 năm 1982 đến tháng 9 năm 1988; Đại biểu Quốc hội Khóa VII[1][2].

Tiểu sử

Công trình

  1. Nội soi tiêu hóa/ Nguyễn Xuân Huyên, Nguyễn Hữu Lộc, Lê Văn Luyện, Đặng Hồi Xuân - Y học, TDTT, 1975.- 266tr.; 19 cm

Gia đình

Tiến sĩ Đặng Hồi Xuân có một người con trai là Đặng Nguyên Thiện, sinh năm 1956, thượng tá công an quận Ba Đình.

Tham khảo

Chú thích

  1. [1]
  2. [2]
  3. [3] Nghị quyết của Hội đồng Nhà nước số 166/NQ-HĐNN7, ngày 23 tháng 4 năm 1982 về Bổ nhiệm và Miễn nhiệm một số Thành viên Hội đồng Bộ trưởng; Cổng Thông tin Điện tử Bộ Tư pháp;
  4. [4] Hội Hữu nghị Việt Nam - Ấn Độ; Trang Website Liên hiệp Các Tổ chức Hữu nghị Việt Nam;
  5. [5] Nghị quyết của Quốc hội ngày 20 tháng 12 năm 1982 Xác nhận Tư cách Đại biểu Quốc hội của 6 Đại biểu được Bầu bổ sung vào Quốc hội; Cổng Thông tin Điện tử Bộ Tư pháp;
  6. [6] Lịch sử Hình thành Viện Y Dược học Dân tộc Thành phố Hồ Chí Minh; Trang Website Viện Y Dược học Dân tộc Thành phố Hồ Chí Minh;
  7. [7]
  8. [8] Các thế hệ lãnh đạo ngành Y tế Việt Nam
  9. [9] Đất khoa bảng truyền thống, Quê hương của cố Tổng Bí thư Trường Chinh.

Template:Đầu hộp Template:Thứ tự kế vị Template:Cuối hộp Template:Bộ trưởng Bộ Y tế Việt Nam

Template:Thời gian sống

Thể loại:Đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa VII Thể loại:Người làng Hành Thiện, Nam Định Thể loại:Bộ trưởng Bộ Y tế Việt Nam Thể loại:Thầy thuốc Việt Nam Thể loại:Tiến sĩ Y khoa Việt Nam Thể loại:Nạn nhân của sự cố tai nạn hàng không