Đền Nhà Bà

Template:Wikify Template:Thiếu nguồn gốc Đền Nhà Bà cò gọi là Đền Vại, thuộc xã Ân Phú, huyện Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh, Việt Nam. Từ xa xưa là nơi để nhân dân thờ Đức Trung đẳng thần thời Lê, bà là Lê triều Hoàng hậu người họ Ngô, á hiệu Quận quân húy Ngô Thị Ngọc Điệp (*). Bên cạnh bà là đức Phu quân phối vị Đô chỉ huy sứ Tượng Sơn Cao Liệt Lê Ngọc Xán (**).

Năm 2008, Đền Nhà Bà đã được ủy ban nhân dân xã Ân Phú tổ chức việc tu bổ và nâng cấp, với sự tham gia đóng góp tích cực của những người con quê xã Ân Phú.

Đền Vại đã được ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh cấp Bằng công nhận DI TÍCH LỊCH SỬ VĂN HÓA cấp tỉnh.

Thờ tự

Ngày nay, theo truyền thống và sự phát triển hiện đại, xã thống nhất hợp tự làm nơi thờ chính để thờ Đức Bà và các chư vị Tôn thần là:

 • Đức Kê Quan Sơn Đại Vương
 • Đức Huy Ánh Thùy Khánh Đại Vương
 • Đức Kim Quy Sơn Tiền Trần Trạng nguyên
 • Đức Song Đồng Ngọc Nữ
 • Đức Sơn Tinh Công Chúa
 • Đức Thổ Sơn Hùng Trấn
 • Đức Cao Sơn Sơn Thần
 • Đức Thiên Trụ Đế Tích
 • Đức Trạng nguyên Kim Tử Vinh Lộc
 • Đức Quốc Tử Giám Giám Sinh Lê Tiên Sinh
 • Đức Bộ trưởng nhà Thơ Cù Huy Cận.

Ngoài ra, xã còn thờ các Danh nhân và Thần tổ các dòng họ.

(*) Bà Ngô Thị Ngọc Điệp là chị ruột của Bà Hoàng hậu Ngô Thị Ngọc Giao (mẹ Vua Lê Thánh Tông)

(**) Ông Lê Ngọc Xán, họ Cù, (Cù Ngọc Xán), quê xã Trại Đầu - Hà Tĩnh (nay là xã Ân Phú - Hà Tĩnh), Ông là Binh bộ Thượng thư đời nhà Lê, được Vua ban sắc họ Vua (họ Lê), ông được nhà Vua phong Vương. Ông là phu quân của Bà Ngô Thị Ngọc Điệp.

Tham khảo

Template:Sơ khai kiến trúc tôn giáo Việt Nam

Thể loại:Di tích lịch sử tại Hà Tĩnh Nhà Bà