Đệ Tam Cộng hòa Pháp

(Redirected from Đệ tam Cộng hòa Pháp)

Template:Chú thích trong bài Template:Infobox Former Country Template:Lịch sử Pháp

Đệ Tam Cộng hòa Pháp (tiếng Pháp: La Troisième République, đôi khi còn được viết là La IIIe République) là Chính phủ cộng hòa của Pháp tồn tại từ cuối Đệ Nhị Đế quốc Pháp được thành lập sau thất bại của Louis-Napoloén trong Chiến tranh Pháp - Phổ năm 1870 đến khi xuất hiện Chế độ Vichy trên đất Pháp sau cuộc xâm lược Pháp của Đệ Tam đế chế Đức năm 1940.

Adolphe Thiers, được xem là le Libérateur du Territoire (người giải phóng lãnh thổ) và đi theo nền Cộng hòa vào thập niên 1870, đã gọi nền cộng hòa vào thập niên 1870 là "hình thức chính phủ ít chia rẽ nước Pháp nhất". Đệ Tam Cộng hòa là chế độ kéo dài lâu nhất kể từ Cách mạng Pháp 1789.

Xem thêm

Tham khảo

Template:Sơ khai Pháp

Thể loại:Lịch sử Pháp Cộng hòa 3 Thể loại:Thế kỷ 20 ở Pháp Thể loại:Pháp thế kỷ 19 Thể loại:Cựu quốc gia châu Âu Thể loại:Cựu cộng hòa