Định Châu

Định Châu (chữ Hán giản thể: 定州市, âm Hán Việt: Định Châu thị) là một thành phố cấp huyện trực thuộc tỉnh Hà Bắc, Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Thị xã Định Châu có diện tích 1274 ki-lô-mét vuông, dân số năm 2002 là 1,12 triệu người. Mã số bưu chính của thị xã là 073000. Mã vùng điện thoại là 0312. Về mặt hành chính, thị xã được chia thành 3 nhai đạo (Nam Thành Khu, Bắc Thành Khu, Tây Thành Khu), 13 trấn, 8 hương và 1 hương dân tộc. Tháp Liệu Địch cao 84 m được xây vào thời nhà Tống (năm 1055) hiện vẫn còn ở đây.

Tham khảo

Liên kết ngoài

Template:Coor title dm Template:Hà Bắc Template:Sơ khai Hành chính Trung Quốc

Thể loại:Đơn vị cấp huyện Hà Bắc (Trung Quốc) Thể loại:Thành phố tỉnh Hà Bắc