Đỏ son

Template:Chú thích trong bài Template:Mẫu màu nhỏ|trái| Vermilion, historical dye collection, Technical University of Dresden, Germany Màu đỏ sonmàu sắc đa số người cảm nhận khi nhìn vào hình bên. Đỏ son là màu rất giống như đỏ. Nó có màu đỏ sáng nhưng có ánh màu da cam rất nhẹ. Gọi là màu đỏ son do màu của một số loại son đỏ rất giống như vậy.

Trong phối màu in ấn

Đỏ tươi là màu của các chất màu chứa sulfua thủy ngân (HgS) hay là thần sa hoặc chu sa trong tự nhiên.

Tọa độ màu

Số Hex = #FF4D00
RGB (r, g, b) = (255, 77, 0)
CMYK (c, m, y, k) = (0, 178, 255, 0)

Xem thêm

Template:Các sắc thái màu đỏ

Tham khảo

Liên kết ngoài

(bằng tiếng Anh)

Template:Sơ khai

Thể loại:Màu sắc Thể loại:Chất màu Thể loại:Sulfua