Toxin

(Redirected from Độc tố)

Toxin (từ Ancient Greek: τοξικόν toxikon) là chất độc sản xuất bên trong tế bào hoặc sinh vật sống;[1][2] do đó những chất độc tổng hợp do quá trình nhân tạo bị loại trừ. Thuật ngữ này được sử dụng đầu tiên bởi nhà hóa hữu cơ Ludwig Brieger (1849–1919).[3]

Chú thích

Thể loại:Thuật ngữ sinh học Thể loại:Độc chất học