Động lực học

Template:Chú thích trong bàiTemplate:Cơ học cổ điển Trong vật lý học, động lực học là một ngành trong cơ học chuyên nghiên cứu chuyển động của các vật thể và mối liên hệ giữa chúng với tương tác giữa các vật. Động lực học quan tâm đến nguyên nhân sinh ra chuyển động của các vật, đó chính là Lực.

Cơ sở của động lực học trong thế giới vĩ mô (kích thước lớn hơn cỡ milimét) là các định luật Newtonnguyên lý Galileo, theo cơ học cổ điển, hay các tiên đề của thuyết tương đối.

Cơ sở của động lực học trong thế giới vi mô (kích thước nhỏ hơn cỡ micrômét) chính là thuyết lượng tử.

Phân ngành

Các nguyên lý

Tham khảo

Liên kết ngoài

Template:Sơ khai

Thể loại:Cơ học Thể loại:Động lực học