Đức hạnh

Template:Bài cùng tên

thumb|upright

Đức hạnh (Latin: virtus, Ancient Greek: ἀρετή "arete") là sự xuất sắc về mặt đạo đức.

Thời cổ đại

Bốn đức tính kinh điển của đức tính căn bản thời cổ đại Hy Lạp - La Mã:[1]

Chú thích

  1. Stanley B. Cunningham (2002), Review of Virtues and Vices and Other Essays in Moral Philosophy, Dialogue, Volume 21, Issue 01, March 1982, pp. 133–37
Template:Sơ khai

Thể loại:Khái niệm trong luân lý học Thể loại:Đức hạnh