Điền Hạ

Điền Hạ thuộc huyện Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa, Việt Nam.

Template:Thông tin đơn vị hành chính Việt Nam

Địa giới hành chính

Xã Điền Hạ nằm ở phía nam của huyện Bá Thước.

Lịch sử hành chính

Xã Điền Hạ gồm Mường Đèn và Mường Ấm[1], thời -Nguyễn là vùng đất thuộc huyện Cẩm Thủy, phủ Thiệu Thiên, Thanh Hóa[2]. Đến năm Thành Thái thứ 16 (1904), thuộc tổng Điền Lư, châu Quan Hóa. Vào năm Khải Định thứ 10 (1925), tổng Điền Lư chuyển về châu Tân Hóa mới thành lập[3]. Năm 1943, tổng Điền Lư trở lại thuộc huyện Cẩm Thủy. Sau Cách mạng tháng Tám (1945), tổng Điền Lư thuộc châu Tân Hóa mới tái lập, đến tháng 11 năm 1945, châu Tân Hóa đổi thành châu Bá Thước theo tên của thủ lĩnh Cầm Bá Thước trong phong trào Cần Vương[4].

Tháng 3 năm 1948, xã Điền Hạ lúc này là vùng đất thuộc xã Hồ Điền, huyện Bá Thước[4]. Năm 1964, các chòm Dùng và Vốc được chuyển về xã Cẩm Liên, huyện Cẩm Thủy[4]. Cũng trong năm 1964, xã Hồ Điền được chia thành 4 xã là Điền Lư, Điền Quang, Điền Thượng, Điền Hạ[5], tên gọi Điền Hạ chính thức xuất hiện từ đây.

Khi mới thành lập, xã Điền Hạ gồm các chòm: Đuống, Mén, Đớn, Hồ Phong, Đèn và Nan Bứng. Hiện nay gồm các làng: Duồng, Né, Xèo, Thành Điền, Săm, Đớn và Nan Bứng[1].

Di tích

Tham khảo

Chú thích

  1. 1,0 1,1 1,2 Ban nghiên cứu và biên soạn lịch sử Thanh Hoá, sách đã dẫn, tập II, tr 14.
  2. Ban nghiên cứu và biên soạn lịch sử Thanh Hoá, sách đã dẫn, tập II, tr 9.
  3. Ban nghiên cứu và biên soạn lịch sử Thanh Hoá, sách đã dẫn, tập II, tr 24.
  4. 4,0 4,1 4,2 Ban nghiên cứu và biên soạn lịch sử Thanh Hoá, sách đã dẫn, tập II, tr 10.
  5. Quyết định số 107-NV ngày 02-4-1964 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.

Template:Sơ khai Hành chính Việt Nam Template:Danh sách xã, thị trấn thuộc huyện Bá Thước

Thể loại:Xã, thị trấn thuộc huyện Bá Thước