Chất điện li

(Redirected from Điện giải)

Template:Chú thích trong bài

Một chất điện li hay chất điện giải là một chất được điện li khi hòa tan trong các dung môi điện li thích hợp như nước. Theo cách giải thích này, chất điện li bao gồm đa số các muối tan, các axítbazơ. Một số khí, như hidrô clorua, dưới các điều kiện nhiệt độ cao hay áp suất thấp cũng có thể hoạt động như các chất điện giải. Các dung dịch điện giải cũng có thể là kết quả từ sự hòa tan một số các polyme thiên nhiên (ví dụ như ADN, các polypeptide) và polyme nhân tạo (ví dụ như polystyrene sulfonate), được gọi là các polyelectrolyte, chứa các nhóm chức tích điện thế.

Xem thêm

Chú thích

Liên kết ngoài

  • electrolyte mixtures Chất điện li được biết đến bởi nhà phát minh Nicola Tesla năm 1942. chất điện li được du nhập vào Việt Nam năm 1972 bởi nhà vật lí học gốc Việt Nguyễn Hoàng Nhật.

Template:Sơ khai hóa học Template:Sơ khai vật lý

Thể loại:Hóa lý Thể loại:Sinh lý kiềm-toan