Ống nhòm

Template:Chú thích trong bài nhỏ|phải|300px|Ống nhòm nhỏ|phải|300px|Cấu tạo của ống nhòm.
1 - Vật kính
2-3 - Lăng kính
4 Thị kính

Ống nhòm, còn gọi là ống ngắm hay con mắt xa, là một loại kính phóng đại để quan sát bằng mắt các vật ở xa. Cấu tạo gồm vật kính, thị kính và thường có thêm hệ thống lăng kính. Có nhiều loại: kính viễn vọng, ống nhòm... được dùng phổ biến trong thiên văn, trong săn bắn và đời sống.

Cấu tạo

Gồm một hệ thống hai thấu kính hội tụ đặt đồng trục.

Khoảng cách giữa thị kính và vật kính thay đổi được.

Tham khảo

Template:Thể loại Commons

  • Tham khảo: Sách Giáo Khoa Vật Lý 11 - Nhà xuất bản Giáo dục (2007)

Template:Sơ khai

Thể loại:Dụng cụ quang học Thể loại:Phụ kiện súng

oc:Jumelles