Đà Bắc

Revision as of 04:50, 20 December 2017 by Thanhdien8421 (talk)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

Template:Thông tin đơn vị hành chính Việt Nam

Đà Bắc là một huyện thuộc tỉnh Hòa Bình, Tây Bắc Việt Nam.

Hành chính

Huyện Đà Bắc có huyện lỵ là thị trấn Đà Bắc, cách thành phố Hòa Bình khoảng 20 km và có 19 xã: Cao Sơn, Đoàn Kết, Đồng Chum, Đồng Nghê, Đồng Ruộng, Giáp Đắt, Hào Lý, Hiền Lương, Mường Chiềng, Mường Tuổng, Suối Nánh, Tân Minh, Tân Pheo, Tiền Phong, Toàn Sơn, Trung Thành, Tu Lý, Vầy Nưa, Yên Hòa.

Địa lý và giao thông

Tỉnh lộ 433 (của Hoà Bình) dài 90 km, chạy xuyên suốt dọc theo sông Đà và qua Đà Bắc, từ thành phố Hòa Bình lên điểm mút là xã Đồng Nghê, qua các địa danh: Tu Lý - Ênh - Mường Chiềng - Khu bảo tồn thiên nhiên Phu Canh - Cửa Nánh - Đồng Nghê. Đến đây là kết thúc huyện Đà Bắc.

Bên kia sông Đà là huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La và huyện Mai Châu. Ngược lên hết đất Đà Bắc là huyện Phù Yên (Sơn La) và huyện Thanh Sơn (Phú Thọ). Dọc tỉnh lộ 433 có nhiều bản của người Tày, Mường, Thái.

Lịch sử

Trong kháng chiến chống Pháp, Đà Bắc là phần phía bắc sông Đà của huyện Mai Đà, thuộc Liên khu Việt Bắc từ 4/11/1949 đến 9/8/1950 mới thuộc Liên khu 3.

Ngày 21/9/1957, huyện Mai Đà chia làm 2 huyện Đà Bắc và Mai Châu. Khi đó Đà Bắc gồm 6 xã: Tu Lý, Toàn Sơn, Hiền Lương, Hào Tráng, Quý Đức, Đức Nhân.

Sau năm 1975, huyện Đà Bắc có 23 xã: Cao Sơn, Dân Lập, Đoàn Kết, Đồng Chum, Đồng Nghê, Đồng Ruộng, Giáp Đắt, Hào Tráng, Hiền Lương, Mường Chiềng, Mường Tuổng, Ngòi Hoa, Suối Nánh, Tân Minh, Tân Lập, Tân Pheo, Thung Nai, Tiền Phong, Toàn Sơn, Trung Thành, Tu Lý, Vầy Nưa, Yên Hòa.

Ngày 27/2/1985, hợp nhất xã Tân Lập và xã Dân Lập thành một xã lấy tên là xã Tân Dân (từ ngày 14-7-2009 chuyển về huyện Mai Châu quản lý); giải thể xã Hào Tráng; tách 2100 ha đất tự nhiên thuộc xã Tu Lý để thành lập xã Hào Lý; tách 1143 ha đất tự nhiên (xóm Rằng) thuộc xã Tu Lý để sáp nhập vào xã Cao Sơn.

Ngày 28/2/1985, chuyển xã Ngòi Hoa về huyện Tân Lạc quản lý; chuyển xã Thung Nai về huyện Kỳ Sơn quản lý (nay xã Thung Nai thuộc huyện Cao Phong).

Năm 1990, thành lập thị trấn Đà Bắc - thị trấn huyện lị huyện Đà Bắc - trên cơ sở một phần diện tích và dân số của xã Tu Lý.

Theo điều tra dân số tháng 4/2009, huyện có dân số 53.128 người (2009) [1]. Sau khi chia tách xã Tân Dân về huyện Mai Châu vào tháng 7/2009, dân số của huyện là 52.381 người[2]

Chú thích

  1. Ban chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở trung ương. Tổng điều tra dân số và nhà ở Việt Nam năm 2009: Kết quả toàn bộ. Hà Nội, 6-2010. Biểu 2, tr.11.
  2. Nghị quyết số 31/NQ-CP ngày 14 tháng 7 năm 2009 của Chính phủ về việc điều chỉnh địa giới hành chính một số huyện và thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình.

Template:Các huyện thị Hòa Bình

Template:Danh sách xã, thị trấn thuộc huyện Đà Bắc Template:Sơ khai Hành chính Việt Nam

Thể loại:Huyện Hòa Bình