Alseodaphne micrantha

Alseodaphne micrantha
Scientific classification
Kingdom: Plantae
(unranked): Angiospermae
(unranked): Magnoliids
Order: Laurales
Family: Lauraceae
Genus: Alseodaphne
Species: A. micrantha
Binomial name
Alseodaphne micrantha
Kostermans

Alseodaphne micrantha là một loài thực vật thuộc họ Lauraceae. Đây là loài đặc hữu của Malaysia. Chúng hiện đang bị đe dọa vì mất môi trường sống.

Tham khảo

Thể loại:Thực vật Malaysia Thể loại:Chi Sụ Thể loại:Thực vật dễ tổn thương


Template:Lauraceae-stub