Asnières-sur-Seine

Template:Bảng thông tin thành phố Pháp

Asnières-sur-Seine là một trong vùng đô thị Paris, thuộc tỉnh Hauts-de-Seine, vùng hành chính Île-de-France của nước Pháp, có dân số là 84.600 người (thời điểm 2005).

Những người con của thành phố

Template:Thể loại Commons

Template:Các xã trong vùng đô thị Paris

Tham khảo

Template:Thể loại Commons

Thể loại:Xã của Hauts-de-Seine


Template:HautsSeine-stub