Atô

Atô (viết tắt a) là một tiền tố được viết liền trước một đơn vị đo lường quốc tế để chỉ đơn vị 10−18 or 0.000000000000000001.

Độ lớn này được công nhận từ năm 1964. Theo tiếng Đan Mạch, atô nghĩa là 18.

Xem thêm

Tham khảo

Liên kết ngoài

Template:Tiền tố SI

Template:Sơ khai

Thể loại:Tiền tố SI