Auditore

Template:Infobox CityIT Auditore là một đô thị ở tỉnh Pesaro và Urbino trong vùng Marche, nằm cách 80 km về phía tây bắc của Ancona và khoảng 30 km về phía tây nam của Pesaro. Tại thời điểm ngày 31 tháng 12 năm 2004, đô thị này có dân số 1.489 và diện tích là 20,3 km².[1]

Đô thị Auditore có các frazione (subdivision) Castelnuovo.

nhỏ|phải|270px|Auditore

Auditore giáp các đô thị sau: Gemmano, Mercatino Conca, Montefiore Conca, Sassocorvaro, Tavoleto, Urbino.

Lịch sử biến động dân số

<timeline> Colors=

 id:lightgrey value:gray(0.9)
 id:darkgrey  value:gray(0.8)
 id:sfondo value:rgb(1,1,1)
 id:barra value:rgb(0.6,0.7,0.8)

ImageSize = width:455 height:303 PlotArea = left:50 bottom:50 top:30 right:30 DateFormat = x.y Period = from:0 till:3000 TimeAxis = orientation:vertical AlignBars = justify ScaleMajor = gridcolor:darkgrey increment:1000 start:0 ScaleMinor = gridcolor:lightgrey increment:200 start:0 BackgroundColors = canvas:sfondo

BarData=

 bar:1861 text:1861
 bar:1871 text:1871
 bar:1881 text:1881
 bar:1901 text:1901
 bar:1911 text:1911
 bar:1921 text:1921
 bar:1931 text:1931
 bar:1936 text:1936
 bar:1951 text:1951
 bar:1961 text:1961
 bar:1971 text:1971
 bar:1981 text:1981
 bar:1991 text:1991
 bar:2001 text:2001

PlotData=

 color:barra width:20 align:left
 bar:1861 from: 0 till:1502
 bar:1871 from: 0 till:1623
 bar:1881 from: 0 till:1748
 bar:1901 from: 0 till:1962
 bar:1911 from: 0 till:2215
 bar:1921 from: 0 till:2147
 bar:1931 from: 0 till:2375
 bar:1936 from: 0 till:2398
 bar:1951 from: 0 till:2357
 bar:1961 from: 0 till:1759
 bar:1971 from: 0 till:1324
 bar:1981 from: 0 till:1380
 bar:1991 from: 0 till:1347
 bar:2001 from: 0 till:1425

PlotData=

 bar:1861 at:1502 fontsize:XS text: 1502 shift:(-8,5)
 bar:1871 at:1623 fontsize:XS text: 1623 shift:(-8,5)
 bar:1881 at:1748 fontsize:XS text: 1748 shift:(-8,5)
 bar:1901 at:1962 fontsize:XS text: 1962 shift:(-8,5)
 bar:1911 at:2215 fontsize:XS text: 2215 shift:(-8,5)
 bar:1921 at:2147 fontsize:XS text: 2147 shift:(-8,5)
 bar:1931 at:2375 fontsize:XS text: 2375 shift:(-8,5)
 bar:1936 at:2398 fontsize:XS text: 2398 shift:(-8,5)
 bar:1951 at:2357 fontsize:XS text: 2357 shift:(-8,5)
 bar:1961 at:1759 fontsize:XS text: 1759 shift:(-8,5)
 bar:1971 at:1324 fontsize:XS text: 1324 shift:(-8,5)
 bar:1981 at:1380 fontsize:XS text: 1380 shift:(-8,5)
 bar:1991 at:1347 fontsize:XS text: 1347 shift:(-8,5)
 bar:2001 at:1425 fontsize:XS text: 1425 shift:(-8,5)

TextData=

 fontsize:S pos:(20,20)
 text:Data from ISTAT

</timeline>

Tham khảo

  1. Tất cả số liệu thống kê theo Viện thống kê quốc gia Italia ISTAT.


Template:Tỉnh Pesaro và Urbino

Template:Sơ khai Ý

Thể loại:Đô thị tỉnh Pesaro và Urbino