Axit fulminic

(Redirected from Axít fulminic)

400px|phải Axít fulminic là một axit hữu cơ có công thức tổng quát là H2C2N2O2, và công thức phân tử là HCNO-HCNO được Justus von Liebig phát hiện năm 1824. Axít này là đồng phân của axít xyanic, được Friedrich Woehler phát hiện một năm sau đó. Axít fulminic và các muối của nó (ví dụ bạc fulminat) thông thường rất nguy hiểm và được sử dụng như là chất kích nổ trong các loại thuốc nổ. Hơi của nó cũng rất độc.

Xem thêm

Tham khảo

Template:Hợp chất hiđrô Template:Sơ khai hóa học

Thể loại:Hợp chất hữu cơ Thể loại:Thuốc nổ Fulminic Thể loại:Hợp chất hydro