Axit xyanic

(Redirected from Axít xyanic)

Template:Chembox new Axít xyanic là một chất lỏng không màu rất độc hại với nhiệt độ bay hơi là 23,5°C và nhiệt độ nóng chảy là -81°C. Ở 0°C axít xyanic được chuyển hóa thành xyamelit. Trong dung dịch nước thì axít xyanic bị thủy phân thành cacbon đioxitamoniac. Axít xyanic là đồng phân của axit fulminic. Có hai tautome tồn tại đối với axít xyanic là N<math>\equiv</math>C-O-H và H-N=C=O. Nó được tạo thành trong phản ứng của xyanat kaliaxít formic. Chất tam phân của axít xyanic là axit xyanuric.

Xem thêm

Tham khảo

  • Handbook of Chemistry and Physics, ấn bản lần thứ 65, CRC Press (1984)

Template:Sơ khai hóa học

xyanic Thể loại:Chất độc

en:Isocyanic acid