Axit cacbonic

Template:Chú thích trong bài Template:Chembox new

Axit cacbonic là một hợp chất vô cơ có công thức H2CO3 (tương tự: OC(OH)2). Đôi khi nó còn được gọi là dung dịch cacbon dioxit trong nước, do dung dịch chứa một lượng nhỏ H2CO3. Axit cacbonic tạo thành hai loại muối là cacbonatbicacbonat. Nó là một axit yếu.

Lịch sử

Axit cacbonic lần đầu tiên được biết đến trong nước khoáng vì vị chua. Năm 1597, Andreas Libavius đã​​ công bố trong luận án của ông về các axit cacbonic. Johan Baptista van Helmont đã tường thuật tỉ mỉ về quá trình lên men và tác dụng của axit khoáng sản trên đá các-bon.

Ngày nay, khí axit carbonic cũng được dùng trong nhiều loại nước uống, như cola.

Điều chế và Phân hủy

Axit cacbonic là một axit yếu. Do vậy nó gần như không tồn tại được lâu.

Phương trình:

+ Điều chế: H2O + CO2 ---> H2CO3

+ Phân hủy: H2CO3 ---> H2O + CO2

Tham khảo

Đọc thêm

Liên kết ngoài

Template:Hợp chất hiđrô Template:Oxides of carbon


Thể loại:Hợp chất hydro C Thể loại:Muối cacbonat