Axit và bazơ Lewis

Revision as of 07:13, 7 April 2017 by P.T.Đ (talk)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

Template:Chú thích trong bài Trong hóa học, một axit Lewis là bất kỳ axit nào mà có thể nhận một cặp điện tử và tạo ra liên kết cộng hóa trị phối hợp, được đặt theo tên của nhà hóa học người Mỹ Gilbert Lewis. Thuật ngữ axit là mơ hồ; đây chỉ là một trong các cách diễn giải chấp nhận được. Một electrophil (chất ưa điện tử) là một axit Lewis. Một axit Lewis thông thường có LUMO rỗng. Một số axit Lewis phổ biến là nhôm clorua, sắt(III) clorua, triflorua boytecbi(III) triflat. Không giống như các axit thông thường, một axit Lewis không cần thiết phải có ion hiđrô như là một electrophil, một phân tử khác sẽ đảm nhận vai trò này.

Một bazơ Lewis là bất kỳ phân tử hay ion nào có thể tạo ra liên kết cộng hóa trị phối hợp mới bằng cách cung cấp một (các) cặp electron. Một chất nucleophil (ưa thích điện tích dương) là một bazơ Lewis.

Xem thêm

Tham khảo

Template:Sơ khai

Thể loại:Axit Thể loại:Bazơ