Bào thai

[[Tập tin:Fetus 3 months.jpg|thumb|right|220px|A human fetus, attached to placenta, at around twelve weeks after fertilization. Until around nine weeks after fertilization, this prenatal human would have been described as an embryo.]] Bào thai là một trạng thái của con người sau phôi thai và trước khi được sinh ra. Giai đoạn phát triển bào thai thường được tính bắt đầu vào mười tuần thai, nghĩa là chín tuần sau khi thụ tinh.[1][2] Tuy nhiên, về mặt sinh học, sự phát triển trước khi sinh là một quá trình liên tục, không có khả năng xác định rõ ràng phân biệt phôi thai với bào thai. Việc sử dụng thuật ngữ "bào thai" thường ngụ ý rằng một phôi thai đã phát triển đến khi được nhận ra như là một con người; thời điểm này thường là tuần thứ chín sau khi thụ tinh. Một bào thai cũng được đánh dấu bằng sự hiện diện của tất cả các bộ phận chính của cơ thể, mặc dù chúng chưa được phát triển đầy đủ các chức năng và một số cơ quan còn chưa nằm đúng vị trí giải phẫu học.

Tham khảo

  1. Klossner, N. Jayne, Introductory Maternity Nursing (2005): "The fetal stage is from the beginning of the 9th week after fertilization and continues until birth"
  2. The American Pregnancy Association

Liên kết ngoài

Template:Sơ khai

Thể loại:Sinh học phát triển Thể loại:Phôi thai học Thể loại:Thụ thai Thể loại:Sinh sản con người