Bân

Bân hay Bân Châu (tiếng Trung 彬州市, Hán Việt: Bân Châu thị) là một huyện cấp thị thuộc địa cấp thị Hàm Dương, tỉnh Thiểm Tây, Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Huyện cấp thị này có diện tích 1202 km2, dân số năm 2013 là 355.000 người. Huyện cấp thị Bân Châu được chia thành các đơn vị hành chính gồm 1 nhai đạo là Thành Quan và 8 trấn (Long Cao, Bắc Cực, Tân Dân, Hàn Gia, Vĩnh Lạc, Thuỷ Khẩu, Thái Dục và Nghĩa Môn). Template:Thiểm Tây

Tham khảo

Template:Sơ khai Hành chính Trung Quốc

Thể loại:Đơn vị cấp huyện Thiểm Tây Thể loại:Hàm Dươngnnnn