Bình Độ

Bình Độ (tiếng Trung: 平度市, Hán Việt: Bình Độ khu) là một thị xã của địa cấp thị Thanh Đảo, tỉnh Sơn Đông, Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Thị xã Bình Độ có diện tích 3166 km2, dân số năm 2001 là 134.200 người, mã số bưu chính 26700, mã vùng điện thoại 0532.

Template:Sơn Đông

Tham khảo

Template:Sơ khai Hành chính Trung Quốc

Thể loại:Đơn vị cấp huyện Sơn Đông Thể loại:Thanh Đảo Thể loại:Thành phố tỉnh Sơn Đông