Bình Trị Thiên

nhỏ|phải|Tỉnh Bình Trị Thiên trên bản đồ hành chính Việt Nam năm 1976 Bình Trị Thiên là tên của một tỉnh cũ tại Việt Nam, gồm 3 tỉnh Quảng Bình, Quảng TrịThừa Thiên và khu vực Vĩnh Linh. Năm 1976, 3 tỉnh này đã được sáp nhập thành một tỉnh có tỉnh lỵ đóng tại thành phố Huế. Theo Quyết định ngày 30 tháng 6 năm 1989 của Quốc hội khóa VIII, kỳ họp thứ 5, ba tỉnh này lại được tách ra như cũ, riêng tỉnh Thừa Thiên sau khi tách thì mang tên gọi mới: Thừa Thiên-Huế.

Diện tích, dân số

 • Diện tích: 18.340 km²
 • Dân số:
  • Năm 1979: 1.851.600 người
  • Năm 1981: 1.941.000 người
  • Năm 1984: 2.020.500 người

Vị trí địa lý

Thay đổi hành chính

Khi hợp nhất, tỉnh Bình Trị Thiên ban đầu có 23 đơn vị hành chính gồm: thành phố Huế (tỉnh lị), 2 thị xã Đông Hà, Đồng Hới và 20 huyện: A Lưới, Bố Trạch, Cam Lộ, Gio Linh, Hải Lăng, Hướng Hóa, Hương Thủy, Hương Trà, Lệ Thủy, Minh Hóa, Nam Đông, Phong Điền, Phú Lộc, Phú Vang, Quảng Điền, Quảng Ninh, Quảng Trạch, Triệu Phong, Tuyên Hóa, Vĩnh Linh.

Theo Quyết định số 62-CP của Hội đồng Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ngày 11-3-1977, các huyện được hợp nhất và các thay đổi như sau:

Từ đó, tỉnh Bình Trị Thiên có tỉnh lị là thành phố Huế; 2 thị xã Đông Hà, Đồng Hới và 11 huyện: A Lưới, Bến Hải, Bố Trạch, Hương Điền, Hướng Hóa, Hương Phú, Lệ Ninh, Phú Lộc, Quảng Trạch, Triệu Hải, Tuyên Hóa.

Ngày 30 tháng 6 năm 1989, kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa VIII ra nghị quyết chia tỉnh Bình Trị Thiên để tái lập tỉnh Quảng Bình, tỉnh Quảng Trị và tỉnh Thừa Thiên - Huế. Tỉnh Quảng Bình gồm thị xã Đồng Hới và 4 huyện: Bố Trạch, Lệ Ninh, Quảng Trạch, Tuyên Hóa. Tỉnh Quảng Trị có thị xã Đông Hà và 3 huyện: Bến Hải, Hướng Hóa, Triệu Hải. Tỉnh Thừa Thiên - Huế có thành phố Huế và 4 huyện: A Lưới, Hương Điền, Hương Phú, Phú Lộc.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh qua các thời kỳ

 1. Nguyễn Húng
 2. Bùi San (1977-1981)
 3. Vũ Thắng (1981-1985)
 4. Nguyễn Văn Lương (1985-1989).

Bài hát về Bình Trị Thiên

Tham khảo

Template:Sơ khai Hành chính Việt Nam

Thể loại:Tỉnh cũ Việt Nam Thể loại:Quảng Bình Thể loại:Quảng Trị Thể loại:Thừa Thiên-Huế Thể loại:Miền Trung Việt Nam